Övre loppet av Simojoki är en vildmarksälv med klart vatten som lämpar sig utmärkt även för fiske. Forsarna på denna etapp är lätta, med undantag av Aurakoski. Det finns fyra sjöar på denna etapp: Toljanjärvi, Saarijärvi, Saukkojärvi och Juurikkajärvi. Vid Kaitavirta finns älvens första startpunkt, där det på älvens högra strand finns en parkeringsplats. Kaitavirta hyresstuga ligger på norra sidan av Koivuperäntie och kan hyras via Villi Pohjola (lomarengas.fi, på finska) i Kaitavirta.

 • 1,5 km: sjön Auralampi, som är ca 1 km lång.
 • 3,0 km: Aurakoski längd 500 / fallhöjd 3,9 m / klass II (melontajasoutuliitto.fi, på finska). Aurakoski är en fartfylld fors, som har stora vågor vid högvatten.
 • 4,0 km: Saarikoski 300 / 2,0 m / I. Forsen har flera förgreningar så det finns ingen klar väg att välja. Forsen är lätt att forcera om man följer huvudströmmen.
 • 5,0 km: Honkakoski 150 / 0,6 m / I. Forsen har tre förgreningar, av vilka den mittersta är bäst.
 • 6,0 km: Heinikoski 150 / 1,0 m / I. Heinikoski är en lätt, liten fors.
 • 8,5 km: Toivakankosket 800 / 4,8 m / I. Forsen har två delar. Först kommer Pikku-Toivakka och genast efter den Iso-Toivakka, som vid högvatten har stora vågor.
 • 10,5 km: Kalliokosket 1000 / 3,3 m / I. Tre forsar som är lätta.
 • 20,0 km: Vääräkoski 400 / 2,0 m / I. Vääräkoski är en lätt, liten fors.
 • 23,5 km: Leppikoski 400 / 1,1 m / I. Leppikoski är en lätt, liten fors.
 • 29,5 km: Ranua - Pekkalan -vägen (nr 942). Efter bron finns en landstigningsplats på vänstra stranden.
 • 39,5 km: Toljanjärvi, som är ca 3 km lång. Simojoki fortsätter i sjöns nordöstra del.
 • 43,5 km: Toljankoski 800 / 5,0 m / II. I början av forsen finns en ö, som man ska forcera på högra sidan. Rutten följer huvudströmmens ytterkurva.
 • 44,5 km: Saarijärvi, som passeras på högra sidan längs älvfåran.
 • 47,0 km: Saukkojärvi är en 2 km lång sjö. Älven fortsätter i sjöns norra ända.
 • 49,0 km: Ala-Saukkojärvi, från sjöns södra ända fortsätter älven mot väst.
 • 53,5 km: Juurikkajärvi är en 1,5 km lång sjö. Älven fortsätter i sjöns norra ända.
 • 55,9 km: Portimo landstigningsplats och sjösättningsställe ligger före bron på den högra stranden.