I Alaniemi finns det en landstigningsplats och ett sjösättningsställe på älvens vänstra strand före bron. Denna sista etapp av älven är den mest fartfyllda. Det finns tre forsar längs den, och det krävs viss erfarenhet att ränna dem. Det finns rikligt med bebyggelse och sommarstugor på älvens stränder. Etappen slutar i Bottniska viken, där man kan ta i land i Simo båthamn.

 • 144,6 km: Alaniemi startpunkt ligger på västra sidan av Simo - Ranua -vägen (nr 924). Martimoaapa med sina vandringsleder ligger väster om Alaniemi. Från Alaniemi är det ca 3,5 km längs Alaniemi - Sompujärvi -vägen (nr 923) till vandringsleden Hangassalmenahos startpunkt i Martimoaapa.
 • 145,0 km: Harrikosket längd 1000 / fallhöjd 3,8 m / klass I (melontajasoutuliitto.fi, på finska). Fyrdelad fors, där man i första forsen passerar ön på vänster sida.
 • 146,8 km: Hanskankoski 500 / 2,0 m / I. Lätt fors, men med stenar man bör väja för.
 • 147,6 km: Louhelankari 200 / 0,8 m / I. Lätt fors, men med stenar man bör väja för.
 • 148,9 km: Hömmönkoski 350 / 1,5 m / I. Lätt fors, vid vars nedre del det finns ett skärmskydd på vänstra stranden.
 • 149,6 km: Kalliokoski 1200 / 8,2 m / II. Forsen är tvådelad. Man passerar ön i forsen på höger sida. Det finns rikligt med stenar som man bör väja för i forsen, och därför finns det ingen klar väg. Vid högvatten förekommer det stora vågor i slutet av forsen.
 • 152,6 km: Soikko 4500 / 11 m / I. Soikko består av en serie på fem forsar. Mellan forsarna finns det endast korta partier med lugnvatten. Man bör väja för stenar i forsarna, och det är svårt att finna en klar väg. Vid högvatten räknas Soikko till klass II.
 • 160,9 km: Kattilakoski 200 / 1,4 m / I. Lätt fors, och där man passerar ön på vänster sida.
 • 161,3 km: Harskukoski 300 / 1,6 m / I. Lätt fors. som man ränner nära högra kanten. Efter ett kort lugnvatten börjar älvens häftigaste forsar.
 • 161,9 km: Hamarinkosket 2000 / 10,5 m / II. Hamarinkosket består av tre forsar. Den första forsen, dvs. Kuolemankoski, forcerar man längs högra kanten av fåran. Själva Hamarinkoski börjar man på höger sida, varefter man tar sig till mitten av fåran. Den sista forsen, Hamarinportti, forceras på vänstra sidan av mittlinjen. I slutet av forsen förekommer det vid högvatten stora vågor.
 • 165,1 km: Iso-Petäjäkoski 800 / 4,7 m / I. Lätt fors, men med stenar man bör väja för.
 • 167,0 km: Vähä-Petäjäkoski 200 / 1,6 m / I. Lätt fors, i vilken man passerrar vänster om ön och väjer för stenar.
 • 168,0 km: Pyttykoski 300 / 1,2 m / I. Låg fors, i vilken man passerar höger om ön.
 • 168,6 km: Patokoski 900 / 2,5 m / I. Lätt fors, i vilken man passerar höger om ön.
 • 170,0 km: Vääräkoski 500 / 2,2 m / I. Lätt fors, i vilken man passerar höger om öarna i slutet av forsen.
 • 170,8 km: Orikoski 200 / 1,2 m / I. Forsen under järnvägsbron paddlar man längs högra kanten.
 • 171,1 km: Simo kommuncentrum ligger på högra sidan av älven.
 • 171,3 km: Kiusankoski 800 / 2,8 m / I. Tvådelad fors, i vars slut finns forsen Merikoski. Merikoski forceras längs högra kanten.
 • 173,3 km: Mertakoski 800 / 1,8 m / I. Denna fors består av flera strömdrag. Vägen in i forsen till höger, varefter vägen varierar. Man bör väja för stenar i forsen, vilket inverkar på vägen.
 • 174,6 km: Suukoski 500 / 2,2 m / I. I början av forsen finns en bottendamm, som man forcerar över på mitten. I slutet av forsen går vägen med huvudströmmen.
 • 176,2 km: När man kommer till Bottniska viken, fortsätter man längs vänstra stranden till Simo båthamn.
 • 177,8 km: Simo båthamn är på vänstra stranden.