Början av Simojoki är tämligen lätt att paddla och det förekommer inga större forsar med undantag av Aurakoski. Det finns många forsar i älven som det går bra att forcera med kajak och kanot. I älvens nedre lopp finns några mer krävande forsar. För att man ska kunna ränna med båt behövs det rätt högt vattenflöde. Början av sommaren är den bästa tiden att göra färder på Simojoki, då vattenståndet ännu är högt efter islossningen. På hösten går det åter lättare att forcera älven för regnen höjer älvens vattenstånd. Under högsommaren är forsarna steniga och älven svår att forcera, och med tanke på eventuella bottenkänningar rekommenderar Forststyrelsen att man använder plastkanot. Det tar ca 4 - 7 dygn att paddla Simojoki, beroende på vattenföringen och paddlarens kondition och erfarenhet. Forsarnas klasser framgår av beskrivningen av Simojoki kanotled.