Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Instruktioner för den som färdas längs Simojoki kanotleder

Tillträdelseförbud och översvämningar

 • Utmed Simojoki finns det såväl statens som privatägda marker. Man ska följa allemansrätten när man rör sig i naturen.
 • Det är förbjudet att göra upp eld också på eldplatserna då varning för terrängbrand utfärdats.
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.
 • I maj höjs vattenståndet betydligt till följd av smältvattnen. Det finns prognoser över vattentillståndet (ymparisto.fi, på finska) på Finlands miljöcentrals webbsidor.
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

Fiske

Man kan förutom att paddla även fiska i älven. Forsarna lämpar sig för spö- och flugfiske. Vid sel och sjöar kan man också idka dragfiske.

 • Fiskestillstånd för Simojoki
  • Simojoki sammanhängande fiskekortsområde nr 2580 Simojoki (eräluvat.fi) omfattar den del av Simojoki som ligger inom Ranua kommun, från Simo kommuns gräns till Simojärvi.
  • Av det område av Simojoki som ligger inom Simo kommun omfattar fiskeområdet sträckan från Ranuas och Simos kommungräns till älvmynningen. Simojoen Nousulohi ry. ansvarar för försäljningen av fisketillstånd. Försäljningsställena för fisketillstånd framgår av guidekartan över Simojoki (www.infogis.fi, på finska).
  • Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitukset.fi!

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på Simojoki området. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet. 
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet

 • Använd alltid flytväst när du paddlar, i forsarna också hjälm.
 • Det är bäst att ha med en reservpaddel, en livlina och reparationsutrustning.
 • Packa första hjälpen-utrustningen, extra klädombyte, tändstickor och mobiltelefon i vattentäta förpackningar. På för dig okända vatten bör man dessutom alltid ha med sig karta och kompass.
 • Fäst alla saker väl i kanoten, gärna i vattentäta säckar eller tunnor.
 • Planera rutten i förväg och bekanta dig med den. Rekognosera svåra forsar på förhand från stranden.
 • Kom ihåg att en älv alltid är farlig vid extremt höga flöden.
 • Vid sjöpaddling är det säkrast att paddla i närheten av stränderna.
 • Forststyrelsen rekommenderar att du använder plastkanot i Simojoki.
 • Information om säkerhet och utrustning för kanotturer: Finska kanotförbundets webbsidor (melontajasoutuliitto.fi, på finska) och Melontaopas (melonta.wasalab.com, på finska).
 • Nödsituationer
  • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
  • Om du kantrar, ska du hålla dig lugn och försöka få tag i den ändan av kanoten som är uppströms. Håll i kanoten tills du har kommit till lugnare vatten.
  • Om du mister greppet om kanoten, flyt neråt i forsen på rygg och med benen nedströms.
  • Ring alltid nödnumret 112 i nödsituationer!
  • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Friluftslivets ABC:

Årstider

 • Simojoki lämpar sig bäst för båt- och kanotturer i början av sommaren, då det ännu är hög vattenföring i älven. Hösten är också en bra tid för färder på Simojoki, för då höjs vattenståndet av höstens regn. I juli och augusti kan torkan försvåra farbarheten i forsarna.

Högsäsong

 • Simojoki är en känd laxälv, så under laxens fångsttid kan det finnas rikligt med fiskare vid dess nedre lopp.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer