Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i Martimoaapaområdet. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi).

Guidade utflykter

Uthyrning av utrustning

Mat- och logitjänster