Den nordligaste basen i Östersjöns största fästningsgördel

I början av 1900-talet blev man i Ryssland orolig för huvudstaden St. Petersburgs integritet. Peter den Stores fästningsgördel till havs byggdes för att bevaka säkerheten på Finska viken. Då kedjan var som mest omfattande sträckte den sig till Dagö (Hiidenmaa), Ösel (Saarenmaa), Skärgårdshavet och ända till Ålands nordvästra hörn. Katanpää, som byggdes 1915 - 17, blev den nordligaste basen på Östersjöns största fästningsgördel. Från Katanpää kunde man bevaka alla tre kustfarleder i Skärgårdshavet och på så sätt hindra fienden från att tränga in i Åbo skärgård.

Ett runt eldgivningsbatteri som ingår i ett större befästningsverk. Batteriets kringliggande betongbyggnationen omges av en somrig skog med klarblå himmel och några moln.

Ryssarna förvaltade inte länge Katanpää, utan lämnade fästningen i början av år 1918. Under det finska inbördeskriget ockuperade de röda fästningen under ett par månader. År 1925 blev Katanpää en bastion där det bodde några officerare och beväringar. Det sägs att 1920-talet var en lugn tid för skärgårdens fästningar. Under andra världskriget fungerade Katanpää som inspektionsstation för fraktskepp som gick till Bottniska viken. Efter kriget, då Åland demilitariserades och de övriga fästningarna i kedjan revs, återstod endast Katanpää i sin ursprungliga form som minne av fästningssystemets storhetstid.

Avlägsen från stora strider

Det avlägsna läget var en av orsakerna till att Katanpää bevarades i sin ursprungliga form. Med undantag av några mindre strider har Katanpää aldrig varit inblandat i militära aktioner, och dess byggnader har inte förstörts genom krigsföring. Tack vare det avlägsna läget har det heller inte ställts några krav på att modernisera fästningen. De ursprungliga byggnaderna har dock restaurerats under årens lopp.

Fångarnas, beväringarnas och båtfolkets holme

Under tidens lopp har man mer eller mindre frivilligt besökt Katanpää fästning. I början av 1900-talet lade fångarna, som ryssarna hämtade från Amur och Mantsuriet, en två kilometer omsorgsfullt gjord kullerstensväg på holmen. På 1930-talet bröt finska fångar gatstenar och restaurerade kasernbyggnaderna. Det mest speciella arbetet som fångarna utförde var fiske, som gav fisk som föda och till försäljning.

En besökare med ryggsäck går på den smala kullerstensgatan mot bostadshusen. Gräsmattor, träd och buskar växer invid vägkanten.

Utbildningen av rekryter under fredstid inleddes år 1953 vid fästningen. I maj 1955 förstördes havskasernen av en brand, något som avsevärt minskade på Katanpääs inkvarteringskapacitet och dess användning vid utbildningen. I mars 1955 blev Katanpää en bastion.

Kustartilleriet gjorde omfattande restaureringsarbeten i de gamla byggnaderna på Katanpää, och nu är holmen ett utflyktsmål, som är öppet för alla som färdas till sjöss. Där man kan beundra naturen på holmen och det lilla kasernområdet som formats under seklens lopp. Katanpää är det sydligaste besöksmålet i Bottenhavets nationalpark, som grundades i juli 2011.