Ritad bild av en flygande nötkråka (Nucifraga caryocatactes).

Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

Leden börjar och slutar på Karkali naturreservats parkeringsplats. Den som kommer med båt eller kanot kan man också börja leden på södra stranden av Karkali udde vid landstigningsplatsen.

Besökare går på en träspång i lövskogen.
 

Naturstigar och rundslingor

 

  • Lederna på Karkali naturreservat: 0,5, 1, 2 eller 6 km. På området går en sammanlagt ca 6 kilometer lång, delvis spångad led, som består av olika långa, på varandra följande leder. De korta slingorna i början av leden är lättframkomliga, men den längsta leden går längs den svårframkomliga steniga stranden på Karkali uddes spets och går även över ett par höjder. I sin helhet går leden till största delen genom skog, men längs rutten finns det även strand, berg och en liten skogsäng.
    • Service: På parkeringsplatsen finns det en torrtoalett samt bord och bänkar. Områdets enda landstignings- och badplats finns längs de två längre lederna. I närheten av uddens spets, nära grundstenarna till Ärkebiskopens lusthus, finns det ett bord med bänkar.
    • Sevärt: Ruinerna av Lepola torp finns längs leden, nära parkeringsplatsen. Den karakteristiska lundnaturen i Karkali är också en sevärdhet i sig. Längs den längsta leden finns ruinerna av Kukinhuone torp samt nära uddens spets, på höjden, grundstenarna av Ärkebiskop Johanssons lusthus. Utsikten från backkrönet mot Karislojo kyrka har redan växt igen.
  • Ritad bild av nötkråka (Nucifraga caryocatactes).Hanski-Hakkis naturstig, ca 2 km, som börjar vid Karkali naturreservats parkeringsplats skildrar Karkaliniemis lundnatur och dess mångfald. Den består av tio informationstavlor, som hjälper vandrarna att närmare bekanta sig med bl.a. områdets rika trädbestånd, ängsblommornas rike, de stora asparnas vänner och de bevingade invånarna som håller konsert om vårmornarna. Det tar ca 1 - 2 timmar att runda naturstigen, som går genom lättframkomlig och tämligen jämn terräng.

Kanotleder

Kanotleden Karkkila - Ekenäs, som kommer från Högfors (Karkkila) till Lojo sjö längs Svartån. På sjön kan man välja sin rutt så att den tangerar Karkali naturreservat. På Karkali uddes södra strand finns det en landstigningsplats, därifrån man kommer direkt till leden på Karkali naturreservat. Tilläggsinformation i Melontareittiopas, Edita 2001.