Kommunikationer

Karkali naturreservat finns på Karkali udde, väster om Lojo - Sammatti -vägen (nr 1070).

Med bil

 • Till Karkali kör man antingen via Sammatti (Kvarnby) eller Lojo.
  Från Lojo centrum kör man (längs väg nr 1070) 10 km mot Sammatti, varefter man tar till vänster vid skylten "Karkali 8 km". Efter att den allmänna vägen tagit slut fortsätter man längs Karkalivägen, i vars ända reservatets parkeringsplats finns.
  • Till Lojo kommer man bl.a. från Hangö - Hyvinge -vägen (nr 25).
 • Från Sammatti kör man ca 8 km längs väg nr 1070 mot Lojo, varefter man tar till höger vid skylten "Karkali 8 km". Efter att den allmänna vägen tagit slut fortsätter man längs Karkalivägen, i vars ända reservatets parkeringsplats finns.
  • Till Sammatti kan man köra t.ex. längs Åbo - Helsingfors -vägen (riksväg nr 1, E18) genom att ta av enligt Sammattis skyltar till väg nr 104 (från Åbo).
 • Från Åbo - Helsingfors -vägen (riksvägnr 1, E18) kan man också ta av vid Saukkolas St1 till Saukkola längs väg nr 1072, från vilken man svänger till vänster efter ca 10 km mot Lojo (väg nr 1070).
 • Då man kommer från Karislojo kör man längs väg nr 104 mot Sammatti och sedan mot Saukkola. Man vänder till höger mot Lojo (till väg nr 1070).

Parkeringsplatsen är noggrannare angivna nere på sidan under rubriken Lämpliga startpunkter.

Med allmänna kommunikationer

 • Den närmaste busshållplatsen (Karkali th) finns invid Lojo - Sammatti -vägen, ca 8 km från naturreservatet. Det går en buss dagligen mellan Lojo och Sammatti.
 • Till Lojo går det bussar dagligen bl.a. från Helsingfors och Åbo.
 • Tidtabeller (matkahuolto.fi)

Lämpliga startpunkter

Karkali naturreservats parkeringsplats (Karkalintie 1035, Lojo (Karislojo)) finns vid östra gränsen av naturreservatet. Även naturreservatets led börjar här.

Kartor

 

Elektroniska kartor

Övriga kartor

I Karkali naturreservat är det förbjudet att gå utanför den markerade leden, så där behöver man ingen friluftskarta. Man kan dock ta med sig Karkalis broschyr, där det finns en karta, eller så kan man skriva ut kartan ovan och ta den med sig.

 • GT utflyktskarta Södra Finland, 1:250 000. Karttakeskus 2019. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Terrängkarta L411, 1:50 000. Kartan kan köpas från Karttakeskus och Lantmäteribyråer.
 • Terrängkartor nr 2023 07 (naturreservatet) och 2023 10 (övriga delen av Karkali udde). Kartor kan köpas från Karttakeskus och Lantmäteribyråer.
 • Nyland vägkarta, 1:150 000, 2011. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Karkali naturreservats karta i Utflyktskarta.fi.

 

Parkeringsplats

 • Karkalintie 1035, Lohja (Karjalohja) 

För att underlätta användningen av navigator används det finska ortsnamnet vid vägbeskrivningen.