Kundtjänst och guidning

  • Finlands naturcentrum Haltia Tfn. 040 163 6200 haltia(at)metsa.fi
  • På naturreservatets parkeringsplats finns det en informationstavla. 

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Bord och bänkar

I Karkali naturreservat finns det bord och bänkar vid parkeringsplatsen samt nära Karkali uddes spets, i närheten av grundstenarna för ärkebiskop Johanssons lusthus där man kan äta sin vägkost. Det är förbjudet att göra upp eld på området.

Vandrare på gräsmattan i solskenet vid skogsbrynet.

Avfallshantering

På Karkalis parkeringsplats finns det avfallskärl för blandavfall, returflaskor och -burkar. Dessutom finns det en kompost i närheten av parkeringsplatsens torrtoalett. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten. 

I terrängen finns det inga avfallskärl, så besökaren sköter själv om avfallshanteringen på området. Detta innebär att var och en tar ansvar för sitt eget avfall genom att föra det bort ur terrängen och till sortering. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

I samband med Karkali naturreservats parkeringsplats finns det en torrtoalett.

Övernattning

Det är förbjudet att övernatta i Karkali naturreservat.

Övernattning i omnejden

Om omnejdens inkvarteringsmöjligheter får man information på webbsidor: Lojo (visitlohja.fi).

Tillgängliga tjänster

Det finns inga tillgängliga tjänster på området.

Övrig service i omnejden

  • De närmaste bankerna, postkontoren, butikerna, apoteken och taxistationerna finns i Lojo (visitlohja.fi).

Omnejdens sevärdheter

  • Då man besöker Karkali naturreservat lönar det sig att samtidigt bekanta sig med Torhola grotta, som ligger nära Karkalivägen, ca 3 km före naturreservatet. Stigen till grottan är markerad vid sin startpunkt med en skylt invid Karkalivägen.
    • Torhola grotta är Finlands största kalkstensgrotta. Dess omgivning består av frodig lund, där det växer bl.a. alm och vresalm och andra sällsynta arter. Objektet hör till Torholas grottas och Pitkäperänlahtis naturskyddsområde (8 ha). Området är fredat för naturskydd, så håll dig till stigarna!
  • Paikkari torp (visitlohja.fi) Elias Lönnrots födelsehem.
  • Lojos St Lars kyrka (visitlohja.fi).

Kundservice

Finlands naturcentrum Haltia : info(at)haltia.com, tfn. +358 (0)40 163 6200