Riisitunturi nationalpark är ett naturskyddsområde som fungerar som allmän sevärdhet och har som uppgift att bevara Nordbottens ursprungliga, vildmarksbetonade skogs- och myrnatur. Nationalparkens sluttningsmyrar hör till de mest karakteristiska i Finland. Det är viktigt att du förbereder dig noggrant för utflykten genom att läsa parkens anvisningar och ordningsstadga.

I Riisitunturi gäller olika regler för hur man får röra sig, slå läger och göra upp eld i nationalparkens olika zoner: vandrings- och naturturismzonen och den övriga delen.  Zonerna hittar du i Riisitunturi nationalparks ordningsstadga (pdf 608 kb, julkaisut.metsa.fi, på finska).

Kolla in kartorna över Riisitunturi på sidan Kartor och på Utflyktskarta.fi.

Respektera naturen
Husdjur
Röra sig i nationalparken
Slå läger
Göra upp eld
Skräpfritt friluftsliv
Fiska
Plocka bär och svamp
Cykla
Rida
Andra regler 
Flyga drönare
Förbjudna aktiviteter 
Högsäsong
Säkerhet

Respektera naturen

Friluftslivet i Riisitunturi nationalpark regleras av ordningsstadgan. Det är alltså viktigt att följa den när du rör dig i naturen. Läs mer om Etikett i friluftslivet.

Var vänlig och dela inte innehåll online som bryter mot nationalparkens regler.

Det är förbjudet att låta husdjur springa fritt. Hundar som används för jakt och renskötsel får vara lösa i samband med aktiviteten i fråga.

Röra sig i nationalparken

I nationalparken får man röra sig fritt till fots, med snöskor, på skidor, med roddbåt och kanot.

Slå läger

I nationalparkens vandrings- och naturturismzoner är det tillåtet att slå läger tillfälligt endast på underhållna rastplatser. På andra håll får man välja lägerplats fritt. Öde- och hyresstugor finns listade på Service-sidan. Alla stugor, vindskydd och eldplatser i Riisitunturi finns på Utflyktskarta.fi.

Göra upp eld

Det är tillåtet att göra upp öppen eld i nationalparkens kärnområde, det vill säga i vandrings- och naturturismzonerna, på de underhållna eldplatser som finns markerade på kartan och i terrängen, och enbart med den ved förts till platsen för ändamålet. Ansvaret ligger alltid på den som tänder elden.

Användning av stormkök är tillåten på platser där det är tillåtet att röra sig.

I andra deler av parken är det tillåtet att göra upp eld av kvistar eller annat lågvärdigt trämaterial som finns på marken.

När varning för terrängbrand har utfärdats:

 • Att göra upp öppen eld är förbjudet överallt, också på markerade eldplatser, när varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) har utfärdats för området.
  • Förbudet gäller inte kokskjul eller andra eldstäder som är utrustade med skorsten, närmare bestämt kokskjulen vid Riisitunturi ödestuga.
 • När det råder varning för terrängbrand är användning av vildmarkskök inte tillåten på grund av risken för gnistbildning.

Skräpfritt friluftsliv

Det finns inga blandavfallskärl i terrängen i Riisitunturi nationalpark. Det du hade med dig när du kom tar du med dig när du går.

Små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände på eldplatserna eller i ödestugornas eldstäder. Annat avfall, såsom förpackningar som innehåller aluminiumfolie eller plast, får inte brännas i brasan eftersom det kan ge upphov till icke-nedbrytbart avfall och giftiga gaser.

Fiska

Isfiske och mete är tillåtet i nationalparkens sjöar och tjärnar. Den som tänker fiska ska kontrollera fiskebegränsningarna på adressen kalastusrajoitus.fi.

Plocka bär och svamp

Det är tillåtet att plocka bär och matsvamp.

Cykla

Under den snöfria perioden är det tillåtet att cykla endast på skogsbilvägarna längs sträckorna Tolva–Niirokumpu och Jaksamo–Ruokamo. På andra håll i nationalparken är cykling förbjuden.

Under den snötäckta perioden är det tillåtet att cykla längs Riisitunturi multifunktionsled.

Rida

Ridning är tillåten endast på skogsbilvägarna längs sträckorna Tolva–Niirokumpu och Jaksamo–Ruokamo.

Andra regler och anvisningar

Förbjudna aktiviteter i Riisitunturi nationalpark

 • att dika och ta jordmaterial,
 • att uppföra byggnader, vägar och anläggningar,
 • att döda, jaga eller ofreda djur samt ta och skada djurbon, växter och levande eller döda växtdelar,
 • att vidta andra åtgärder som kan förändra områdets naturtillstånd eller inverka negativt på bevarandet av dess växtlighet eller djurliv,
 • att skada fornminnen och andra arkeologiska kulturarvsobjekt,
 • att utföra aktiviteter som stör andra människor,
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar. Detta kräver tillstånd.

Riisitunturi nationalparks ordningsstadga

Riisitunturi nationalparks ordningsstadga (pdf 608 kb, julkaisut.metsa.fi, på finska).

Högsäsong

Riisitunturi besöks av nästan 90 000 personer varje år. De populäraste månaderna är juli och augusti, och på vintern är Riisitunturi ett omtyckt ställe för fotografering av norrsken och snötyngda granar. Mitt i sommaren är det mycket folk i Riisitunturi ödestuga, så det lönar sig att ta med eget tält.

Säkerhet

 • Läs på om utflyktsmålet i förväg. Inför utflykten är det bra att skaffa Kuusamo turistkarta 1:100 000. För att utfärden ska bli lyckad är det bäst att hålla sig till leden och följa väderprognoserna. Det är också skäl att ta reda på om det råder varning för terrängbrand.
 • Klä dig för vandringarna i färg och efter väder. Ta reda på vädret och förhållandena i förväg.
 • Vinterutflykter kräver lite noggrannare planering och bra utrustning. Läs mer om  vinterutflykter i Riisitunturi.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig. Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • I Riisitunturi är mobiltäckningen god nästan överallt.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer