Peuran polku är medelsvår. Leden är väl markerad för det mesta och det finns öde- eller reserveringsstugor eller skärmskydd och kåtor med en dagsvandrings mellanrum. Ledens höjdskillnader är små. Stigens stenighet saktar in farten. För att hålla dig på rätt håll behöver du navigerings kunskaper och en karta.