Ledernas startpunkter

Peuran polkus start- och ändpunkter från söder till norr är:

  • Humalajoki parkeringsområde, Perho (Humalajoentie 14, Perho)
  • Valkeinen parkeringsområde, Lestijärvi (Kinnulantie 695, Lestijärvi)
  • Petäjämäkis friluftsanläggning, Reisjärvi (Rintalantie 88, Reisjärvi)

Ledens etapper

Peuran polku 77 km

Förbindelse med andra leder

Hirvaan kierros-rundslinga 58 km

Valkeisen kierros-rundslinga 5 km

Mäntyjärven kierros-rundslinga 15 km

Kotajärven kierros-rundslinga 6,5 km

Kanotleder

Leder i Salamajärvi nationalpark

Peuran polkus ledbeskrivning

Peuran polkus stamled

Humalajoki - Sysilampi - Salamajärvi - Lehtosenjärvi - Valkeinens campingområde - Kuivajärvi - Petäjämäkis friluftsanläggning, 77 km

Peuran polku -stamled är markerad med orange färg på träden.

Humalajoki - Sysilampi 10 km

Stamleden börjar vid Humalajoki parkeringsplats. Leden går först till Salmelanharju, som är traktens mest betydande åsformation. På åsen växer ett ståtligt gammalt tallbestånd. Från Salmelanharju fortsätter leden till Pikku-Syrjä, på vars strand det finns ett skärmskydd. Pikku-Syrjä ligger ungefär på halva etappen. Från Pikku-Syrjä till Sysilampi går leden huvudsakligen längs vägar. Strax före Sysilampi når man Salamajärvi nationalpark.

Sysilampi - Salamajärvi 10 km

Från Sysilampis parkeringsplats är det 700 m till Sysilampi öde- och hyresstuga. Ödestugan är alltid öppen. I hyresstugorna 1, 2 och 3 finns det två, sex och sex bäddplatser. Det finns en brunn, en eldplats samt ett tältningområde på gården.  Det finns två separata naturstigar i Sysilampi området: Lasten luontopolku ("Barnenes naturstig", 1,5 km) och Pakosuo naturstig 4,5 km. Naturstigarnas tavlor är endast på finska.

Från Sysilampi fortsätter leden mot Salamajärvi. Ifall du har tålamod att gå tyst och försiktigt kan du med god tur få syn på en skogsvildren eller en älg på mossen. Leden korsar också bäcken Matopuro bäcken, som på våren svämmar över spångerna. Då är det bäst att ha gummistövlar på fötterna. På Salmijärvis strand finns Jyrkkäniemi utsiktsplats, där det också finns en eldplats. Det är 3,7 km från Sysilampistugan till Jyrkkäniemi. Ungefär 1 km från Jyrkkäniemi finns det en stor tjärdal bredvid stigen. På Salamajärvis strand i Pitkälahti finns det ett tältningområde, en ödestuga och en eldplats. Efter Pitkälahti lämnar man nationalparken. Från Pitkälahti är det 2 km till parkeringsplatsen vid Perho-Kinnula-vägen, där etappen slutar.

Salamajärvi - Lehtosenjärvi 17 km

Det finns ett skärmskydd med eldplats på Ahvenlampis strand, 3,3 km norr om parkeringsplatsen. Därifrån är 3,5 km längs leden till Valvatti ödestuga. Stugan är en gammal skogvaktarbostad med plats för fyra personer. På gårdsplanen finns det en brunn och en bastu (mot afgift).

Iso-Valvatti, som är belägen ca 1 km från stugan, är en före detta sjö, som under åren 1927-1930 har dränerats för slåtterbruk. På vassområdets strand finns det en eldplats och ett fågeltorn, från vilket man utan att störa kan betrakta bl.a. bläsänder, svarthakedoppingar och skedänder. På 2,8 kilometers avstånd, finns Vähä-Valvatti eldplats på sjöstranden. På båda sidorna av stigen som leder till stranden finns det stenrösen, som troligen härstammar från bronsåldern.

Från Vähä-Valvatti är det 4,2 km till korsningen av Karhunpiilo -hyresstugan. Karhunpiilo -hyresttugan hyrs ut av Yli-Lesti förening (karhunpiilo.fi, på finska). Från korstingen är det 2,4 km till Lehtosenjärvi skärmskydd. Inom kort efter skärmskyddet tar Peuran polku -leden av norrut mot Jatkonjärvi. Hirvaan kierros -rundslingan tar av söderut mot Koirasalmi.

Lehtosenjärvi - Valkeinens campingområde 12 km

Etappen börjar i korsningen av Peuran polku -leden och Hirvaan kierros -rundslingan. En del av leden är stenig och därför långsam att vandra. Efter 5,4 km kommer man till Jatkonjärvi eldplats. Från Jatkonjärvi är det 5,3 km till stranden av sjön Valkeinen. Från korsningen är det möjligt att gå längs en 350 meters avstickare till Pökkelöniemi skärmskydd eller fortsätta direkt till Valkeinens campingområde (1,6 km).

Valkeinens campingområde - Kuivajärvi 15 km

Efter Valkeinens campingområde går leden till en början längs en skogsbilväg. Längs färden kan man vila vid Ruutanalampi väderskydd som är försett med bord. En lämplig rastplats på etappen är eldplatsen på Iso-Vänttäläinens strand, dit det är 9,5 km från Valkeinens campingområde. Därifrån fortsätter leden längs vägen till Lummelampi, som är belägen i en ståtlig tallhed. Norrut från Lummelampi går leden genom urskogarna i Etelä-Sydänmaa naturskyddsområde. Efter 4,3 km från Iso-Vänttäläinen kommer man till stigförgreningen till Raatejärvi hyrestuga. Om man vill, så kan man göra en 700 m lång avstickare västerut till Raatejärvi hyrestuga och bastu. Strax efter Raatejärvis korsning är det möjligt att vika av från stamleden till kåtan Koukkunen (300 m). Efter en kilometer tar etappen slut vid Kuivajärvis parkeringsplats. I närheten av Kuivajärvis parkeringsplats finns också Kuivajärvi hyrestuga.

Kuivajärvi - Petäjämäkis friluftsanläggning 13 km

Mellan Kuivajärvi och Saarijärvi är landskapet varierande, leden går i tur och ordning via myrar, skogar och tjärnstränder. Från Kuivajärvi går leden 1,3 km längs sjöstranden till ett gammalt rökpörte, där Kirves-Heikki eldplats finns. Kirves-Heikkis kanal, som finns i närheten, har man tidigare för hand med spade grävt genom momarken. Från rökpörtet fortsätter man 2,9 km till Ahveroinen skärmskydd, och därifrån är det 900 m till Saarijärvi ödestuga och bastu. Under vandringen kan man göra en paus vid retreatstugan, som ligger halvvägs mellan Kirves-Heikki och Ahveroinen.

Den sista eldplatsen är i norrvästra ändan av Mustanjärvi, 3 km från Saarijärvi reserveringsstuga. Från Mustajärvi är det ännu 5 km till Petäjämäkis friluftsanläggning där stamleden tar slut.

Andra leder

Valkeisen kierros-rundslinga, 5km

Startpunkt: Valkeinen parkeringsområde (Kinnulantie 695, Lestijärvi)

Valkeinen parkeringsområde - Pökkelöniemi skärmskydd - Valkeinen parkeringsområde, 5 km

Valkeinen rundslinga är markerad med orange färg på träden.

Ledens startpunkt är Valkeinen parkeringsplats där det också finns vägvisare för Peuran polku-leden. Leden går längs sjön Valkeisjärvis strand och sjön är synlig längs hela leden. Valkeisjärvi sjö, som uppstått ur en källa, har klart vatten och sandbotten. Leden är lättframkomlig men delvis stenig. Sankmarker är belagda med spångar. Det är cirka 2,2 km till Pökkelöniemi eldplats och vindskydd längs leden på sjöns södra sida. Från norra sidan är det cirka 3,3 km dit.

Mäntyjärven kierros-rundslinga, 15 km

Startpunkt: Kuivajärvi parkeringsområde (Kuivajärventie 700, Reisjärvi)

Kuivajärvi - Saarijärvi - Raatejärvi - Kuivajärvi, 15 km

Leden är märkt med gröna färgmarkeringar. Den östra delen av leden går längs Peuran Polkus stamled. Kuivajärvi parkeringsplats är ledens startpunkt. Vägen till parkeringsplatsen hålls öppen också vintertid.

Landskapet längs Mäntyjärvi-leden är stenigt och klippigt. Skogarna domineras av tallar och även om de delvis har använts som ekonomiskogar finns det också gamla naturskogar bevarade i Södra Södmo, där det finns gott om torrfuror och urgamla tallar. Områden med gammal skog finns t.ex. i de södra delarna av Mäntyjärvi-leden. I landskapet finns det också karga tjärnar och sjöar där hundratals näckrosor blommar på högsommaren. Vid de lugna vildmarkstjärnarna kan du höra smålommens och storlommens rop.

Leden är lättframkomlig och lämpar sig för dagsutflykter. Det finns också möjlighet att övernatta i Raatejärvi och Kuivajärvi hyresstugor eller Saarijärvi reserveringsstuga. För att komma till ledens startpunkt kör du först ca 8 km från Reisjärvi till Mäntyperä och svänger sedan in på vägen Kuivajärventie. Fortsätt ca 7 km längs Kuivajärventie tills du kommer till Kuivajärvi parkeringsplats som är ledens startpunkt.
 

Kuivajärvi - Saarijärvi 5 km

Från Kuivajärvi följer du den orangemärkta Peuran polku-leden 1,3 km österut till ett gammalt rökpörte där Kirves-Heikkis eldplats finns. Kirves-Heikkis kanal, som kan ses i närheten, grävdes i tiderna med spade genom momarkerna. Från rökpörtet fortsätter du 2,9 km till Ahveroinen vindskydd, och därifrån är det bara 900 m till Saarijärvi reserveringsstuga. Under vandringen kan du även stanna till vid stugan Hiljentymistupa som ligger halvvägs mellan Kirves-Heikki och Ahveroinen.

Saarijärvi - Raatejärvi 8 km

Från Saarijärvi reserveringsstuga fortsätter leden 1,8 km norrut till en korsning, där Mäntyjärvi-leden viker av åt sydväst från Peuran polkus stamled. Sväng vänster mot Mäntyjärvi och följ de gröna färgmarkeringarna. Leden fortsätter längs en skogsbilväg och passerar efter 2,1 km timmerkojan Mäntyjärvi savottakämppä, som är ett skogshuggarmuseum och hyrs av Reisjärvi hembygdsförening. Från Mäntyjärvi timmerkoja går färden vidare 4 km längs leden till Raatejärvi hyresstuga och bastu.
 

Raatejärvi - Kuivajärvi 2 km

Från Raatejärvi fortsätter leden österut och går efter 700 m igen samman med Peuran polkus orangemärkta stamled vid sjön Koukkunens strand. Under vandringen kan du ännu vika av till kåtan Koukkunen som ligger 300 meter längs en avstickare. Från anslutningspunkten till stamleden är det bara 1,2 km till startpunkten Kuivajärvi parkeringsplats.

Kotajärven kierros-rundslinga

Startpunkt: Kuivajärvi parkeringsområde (Kuivajärventie 700, Reisjärvi)

Kuivajärvi P - Kirves-Heikkis eldplats - Poskeinen eldplats och kåta - Kuivajärvi P 6,5 km


Leden är märkt i terrängen med rosa färgmarkeringar. Den norra delen av leden går en bit längs Peuran polkus stamled. Den rekommenderade färdriktningen är moturs. Rutten startar vid Kuivajärvi parkering. Vägen till Kuivajärvi parkeringsplatsen hålls öppen även vintertid.

Kuivajärvi parkering är ledens startpunkt. Kotajärven kierros-leden går kring sjön Iso Kotajärvi, som är en karg vildmarkssjö. Leden är stenig och delvis belagd med spångar. Skogarna är till största delen tallskogar, men det finns mer frodiga områden längs leden, till exempel lundskogen längs bäcken som förenar Kotajärvi-sjöarna. Sevärdheter längs leden är bl.a. Kirves-Heikkis kanal och ruinerna av Ryssä-Mattis gömställe. Kirves-Heikki, en bonde som bodde i Mäntyperä i Reisjärvi, tog sig an en omöjlig uppgift i slutet av 1800-talet. I åratal grävde Heikki en kanal för att sänka vattennivån i sjön Iso-Kotajärvi och göra en åker på sjöbottnen. Försöket lämnade halvfärdigt, och Iso-Kotajärvi med sin grusbotten hade aldrig kunnat bli ängsmark. Under krigen, såsom Stora ofreden (1713–1721), var inlandets skogar en tillflyktsort för byarnas invånare. Där byggdes gömställen där byborna kunde vänta, rentav i åratal, på att situationen skulle lugna ner sig. I momarkerna mellan sjöarna Iso-Kotajärvi och Pikku-Kotajärvi kan man fortfarande se de steniga ruinerna av ett sådant gömställe.

Kuivajärvi parkering - Kirves-Heikki eldplats 1,6 km 
Leden Kotajärven kierros startar vid Kuivajärvi parkeringsplats. Vid parkeringen finns en tavla över områdets leder, samt en torrtoalett. Den första delen av leden går längs Peuranpolkus stamled till Kirves-Heikki eldplats. Cirka 70 meter öster om eldplatsen finns vägvisare över Kotajärven kierros-leden och Peuranpolku-leden. 

Kirves-Heikki eldplats - Poskeinen eldplats 2,5 km
Från Kirves-Heikkis eldplats fortsätter leden norrut mot Kirves-Heikkis kanal. Den handgrävda 65 m långa kanalen är fortfarande väl synlig. Ungefär 500 m norr om Kirves-Heikkis eldplats viker Peuranpolkus stamled av till vänster från leden. Vid sjöns norra strand finns gamla stenruiner omgivna av doftande nattvioler. I områdets nordöstra hörn korsas leden av en bäck som binder samman sjöarna Iso Kotajärvi och Pieni Kotajärvi. Därifrån går färden vidare mot Poskeinen eldplats som ligger på ett smalt näs mellan de två sjöarna.

Poskeinen eldplats - Kirves-Heikki eldplats 1,2 km
Från Poskeinen eldplats går leden i uppförsbacke längs en stenig mo. Cirka 500 m från eldplatsen delar sig leden i två, och Kotajärven kierros-leden fortsätter åt höger, dvs. norrut.  Stigen som viker av till vänster och söder leder till tjärnarna Raja-Käyränen och Koukku-Käyränen och till Jääkolu-leden, som upprätthålls av kommunerna Reisjärvi och Pihtipudas. Den sista delen av leden går längs spångar över sumpiga momyrar. Leden går samman med Peuran polkus stamled igen vid vägvisaren vid Kirves-Heikki. Där svänger du till vänster mot Kirves-Heikki eldplats, om du inte vill upprepa turen.

Kirves-Heikki eldplats - Kuivajärvi parkering 1,6 km
Från Kirves-Heikki eldplats återvänder du till startpunkten längs samma led som när du startade.

Kanotleder