Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Instruktioner för Peuran polku-leden

 • På området får du röra dig fritt till fots, på skidor, roende eller paddlande förutom i begränsningsdelen Heikinjärvenneva i Salamajärvi nationalpark, där det är förbjudet att röra sig utanför lederna under fåglarnas häckningstid 1.3–15.7. Läs mer i Salamajärvi nationalparks ordningsstadga (på finska).
 • Observera: Nära Peuran polku-leden ligger Salamanperä naturpark där det inte är tillåtet att avvika från den markerade leden, tälta, plocka svamp eller bär, eller fiska. Läs vid behov Salamanperä naturreservats ordningsstadga (på finska).
 • Terrängcykling är tillåten enligt allemansrätten, med undantag för områden där begränsningar gäller. Håll dig till tydliga stigar och ta hänsyn till andra som rör sig längs lederna.
 • Det är tillåtet att plocka bär och svamp och simma i den mån begränsningarna av rörelsefriheten inte hindrar det.
 • Vandringen lämnar minst spår i naturen om du håller dig till lederna!
 • För aktiviteter som inte omfattas av allemansrätten behövs i regel tillstånd av Forststyrelsen. Det här gäller till exempel forskningsverksamhet och anordnade evenemang.  Mer information om nödvändiga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) samt anmälande angående evenemang (metsa.fi)
 • Fler tips som gäller etikett i friluftslivet.

Att tälta och göra upp eld

 • I Salamajärvi nationalpark är det tillåtet att slå läger tillfälligt på tältningsområden, samt i vindskydd, vid eldplatser och i omedelbar närhet av dessa. Utanför nationalparken kan du tälta fritt i enlighet med allemansrätten.
 • Att göra upp eld är tillåtet endast på särskilt anvisade platser.
 • När det råder varning för terrängbrand är det endast tillåtet att göra upp eld i stugornas skorstensförsedda eldstäder. Vid eldplatserna är det förbjudet att elda när det råde varning för terrängbrand. Kontrollera vilka varningar som gäller (ilmatieteenlaitos.fi).

Fiske

I områdets sjöar och älvar, med undantag för Koirajärvi och Valkeinen, kan man meta och pilka enligt allemansrätten. I Koirajärvi har man möjlighet att spöfiska. Fisketillstånd och hyresbåtar till Koirajärvi kan man skaffa i Koirasalmis naturstuga. Rekreationsfisketillstånd för Valkeinen kan köpas från Valkeinens lägerområde, som är öppet på sommaren.

Jakt

Forststyrelsen säljer jakttillstånd för de egna områdena. Läs mer om jakt i skyddsområden.

Förberedelser

Utrustning

På Peuran polku finns det öde- och hyresstugor med en dagsvandrings mellanrum. Ändå är det viktigt att ta med sig ett tält eller en hängmatta med regn- och myggskydd för säkerhets skull. Området är stenigt, så stadiga vandringsskor rekommenderas.

Översvämningar

Våröversvämningar är vanliga på många platser vid leden. Vatten svämmar då på stigen och över spångarna.

Redan innan man ger sig av på utfärd lönar det sig att fästa uppmärksamhet vid bl.a. vägkostens förpackning. Då man redan hemma tar bort onödigt förpackningsmaterial behöver man inte bära med sig lika mycket skräp på utfärden. Mera råd för skräpfritt friluftsliv.

Det lönar sig att åtminstone ta med sig

 • tändstickor, ljus för att lysa upp i stugorna, tillräckligt med vägkost, dricksflaskor (brunnarna är rätt få), fältkök och bränsle, tallrik, sked och mugg, sovsäck och liggunderlag, karta och kompass, nödvändiga byteskläder, slidkniv, wc-papper, ficklampa, första hjälp-förpackning, mobiltelefon och en powerbank.
 • Läs mera om utrustning i Friluftslivets ABC.
 • Läs mera on turplanering.

Säkerhet

Peuran polku är markerad med målfärgsmärken och skyltar, men det är ändå bra att ha en karta med sig. Med hjälp av den kan man följa med hur färden framskrider, planera utfärden på förhand och lokalisera sig själv snabbare i nödfall.

Mobiltelefonens hörbarhet

Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande finns get områden med radioskugga längs Peuran polku-vandringsled. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.

Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Väder

 • Vid regnigt väder är spångarna och stigarnas stenar och rötter hala.
 • På området faller nysnön oftast i oktober-november. Bäckarnas, älvarnas och mossarnas våröversvämningar infaller ofta i medlet av maj. Från och med början av september får man för det mesta njuta av ruskans färger.
 • Under våröversvämningarna kan en del av spångarna ligga under översvämningsvattnet.
 • På vintern är det trevligt att skida på områdets jämna mossar med glest trädbestånd.
 • Under sommarmånaderna kan myggorna störa i ledens skogar och myrar. På hösten finns det älgflugor.

Säsong

 • Sommar är Peuran polkus säsongtid.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer