Vinterleden Hetta-Pallas är 53–60 km lång beroende på vilken rutt du väljer. Skidleden går genom skogsterräng och över myrar som ligger lägre än sommarleden, utom mellan Sioskuru och Hannukuru där leden går över kalfjället. Avstånden mellan stugorna är längre på vinterleden än på sommarleden. Skidlederna är inte lämpliga för vandring sommartid eftersom terrängen är mycket fuktig.

Du kan åka hela skidleden Hetta-Pallas i preparerade skidspår i mars–april. Arbetet med att dra skidspår börjar i februari i närheten av regionens turistcentrum. Under midvintern måste den som rör sig längs lederna kunna orientera under krävande förhållanden, eftersom dagen är kort och skidlederna inte nödvändigtvis har färdiga skidspår över huvud taget eller spåren kan yra igen. Köld, mörker och snöyra gör förhållandena synnerligen krävande. 

Leden är markerad med krysskyltar. Krysskyltarna på etappen Hetta-Pallas förnyades sommaren 2020. I korsningarna och på rastplatserna finns skyltar med namnet på följande etappmål och avståndet till detta. 

Lokala spårteam sköter underhållet av spårlederna.  Från Hetta går tre olika spårleder till Pyhäkero. Spåren från Hetta till Sioskuru öppnas i allmänhet i slutet av februari. Spåret mellan Sioskuru och Hannukuru öppnas först i mitten av mars och spåret underhålls en gång i veckan.

Från Hannukuru till Pallas går två spårleder: en på fjällens östra sida och en på västra sidan. Spåret på östra sidan öppnas i februari–mars (infogis.fi). Från spåret kommer du till Nammalakurus ödestuga. Krysskyltarna längs spårleden på östra sidan förnyades sommaren 2020. Spåret på västra sidan öppnas endast för skidevenemanget Lapponia Ski Week (lapponiahiihto.fi, på finska). Skyltningen längs spåret på västra sidan har ännu inte förnyats.

Med snöskor på Hetta-Pallas-leden

Du kan också vandra sommarleden Hetta-Pallas med snöskor. Observera att leden inte underhålls vintertid. Leden pistas inte heller. Ledmarkeringarna kan vara begravda i snön och om du vandrar vintertid ska du vara mycket väl utrustad för vinterförhållandena.

Snöskovandring är inte tillåten på underhållna spårleder. 

Vintertid kan du vandra från Hetta till Pyhäkero ödestuga längs snöskoterspåret, men akta dig för snöskotrar i spåret. Du kan också vandra med snöskor utanför de markerade lederna. 

Med cykel till Hetta-Pallas-leden

I regionen kring Hetta och Raattama-Ylikyrö är det tillåtet att cykla med fatbike på spåren vintertid. Cyklister ska alltid väja för skidåkare.