Skräpfri Hetta-Pallas vandringsled

Hetta-Pallas vandringsled blir officiellt skräpfri och sopkärlen tas bort från leden våren 2023. Ta ditt eget skräp ur terrängen till ekopunkter på Fjäll-Lapplands naturum eller Pallastunturi.

Instruktioner för den som färdas längs Hetta - Pallas -leden

 • På leden bör man följa ordningsstadgan för Pallas-Yllästunturi nationalpark (julkaisut.metsa.fi).
 • På Pallas-Ounastunturi trakten är det tillåtet att gå med fots och på skidor med undantag för begränsningszonerna vid Onnasjärvi–Onnasjoki, Pahakuru–Hannukuru, Suaskuru, Hanhivuoma och Pyhäjoki. 
 • Rörelse i begränsningszonen i Onnasjärvi-Onnasjoki är förbjudet från 1. maj till 30. november.
 • Rörelse i begränsningszonerna i Pahakuru–Hannukuru, Suaskuru och Hanhivuoma är förbjudet året runt.
 • Rörelse i Pyhäjokis begränsningszon är tillåtet från 1. maj till 30.11. endast längs markerade leder.
 • Cykling är tillåtet på Hetta - Pallas -leden.
 • Det är inte tillåtet att rida längs leden.
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

Att tälta och göra upp eld

 • Längs leden är det tillåtet att tälta i närheten av stugorna och eldplatserna.
 • Det är tillåtet att göra upp eld endast i stugorna och vid eldplatserna.
 • Det är alltid förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna om det i området har utfärdats varning för terrängbrand (sv.ilmatieteenlaitos.fi). Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Användningen av Forststyrelsens tjänster är avgiftsbelagd för företag

Om en företagare regelbundet tar sina kunder till resmål som underhålls av Forststyrelsen, är det avgiftsbelagt (metsa.fi). Användningsavgifter betalas i förskott via webbutiken Eräluvat.fi. Fakturering kan avtalas med kontraktsföretag på säsongsbasis.

Renar

 • Nationalparkens område hör till tre renbeteslags renskötselområden. Det finns renstängsel vid renbeteslagens gränser. Det är svårt att komma över dem förutom vid grindarna och vid övergångsbroarna. Vid vandringsledernas finns det flera övergångsställen. Det är oerhört viktigt att stänga grindarna efter sig. Om man möter en renhjord som vallas av renskötare är det säkraste sättet att undvika störning att söka sig utom synhåll eller för övrigt stanna orörlig på stället och vänta på att hjorden passerar. 

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på Pallas-Yllästunturi nationalparkens område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Säkerhet

 • Ge dig inte ut i terrängen ensam och håll dig till ditt sällskap.
 • Ta med dig en karta, en kompass, elddon och förstahjälpsutrustning samt matsäck. Det är bäst att fylla på sin vattenflaska alltid när det finns tillgång till dricksvatten.
 • Beakta väderförhållandena. Kom ihåg att vädret kan slå om överraskande hastigt i jällen. Vid dimma sviker lokalsinnet lätt.
 • Klä dig rätt. Ta med dig varma och vindtäta kläder. Kom också ihåg kläder för ombyte. På fötterna är det bäst att ha vattentäta vandringskängor.
 • Lämna ditt ruttplan färdmeddelande till dina anhöriga. Meddela då du återvänt.
 • Skriv upp ditt namn och din färdplan i stugornas gästböcker.
 • Det är säkrast att färdas längs de markerade lederna.
 • Räddningstjänsten fungerar i nationalparken. Hjälp beställs alltid från nödnumret 112.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en terrängbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Friluftslivets ABC:

Årstider

 • Den bästa tiden för vandringar är från midsommaren fram till mitten av oktober. Snön smälter till största del bort redan i maj på Pallas-Ounastunturi -fjällen, men ännu i juni ligger det snödrivor fjälldalarna under snö. I början av juni är stigarna blöta och utsatta känsliga för slitage. Det omfattande slitaget av terrängen är ett kontinuerligt växande problem. Vandringar som görs i början av juni är de värsta med tanke på slitaget av naturen, eftersom terrängen då ännu är blöt och sårbar. Det rekommenderas att man gör sin vandring först efter midsommaren.
 • Myggen kommer kring midsommaren, men lederna på fjällen lämpar sig för vandringar också även mitt på sommaren, eftersom vinden håller insektplågan borta. I slutet av augusti är mygg- och knottiden över.
 • Höstfärgernas färgstyrka varierar årligen. De bästa höstfärgerna infaller vanligen runt den 10 september.
 • Midvintern från november till slutet av januari är inte en rekommenderad tid för vandring, eftersom dagsljuset är väldigt kort och vädret snabbt kan bli farligt på grund av yrväder och köld.

Högsäsong

 • Det är mest trängsel på lederna i september. Högsäsongen på leden infaller i september. Om man inte har bokat in sig i reserveringsstugorna är det all orsak att ta med sig ett tält. I oktober blir det åter lugnare då naturen förbereder sig för vintern.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer