Kundbetjäning och guidning

  • Finlands naturcentrum Haltia Tfn. 040 163 6200 haltia(at)metsa.fi
  • I början av naturstigen finns en informationstavla.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldning

  • Vid naturstigens rastplats finns en eldplats.

Det är förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna då varning för terrängbrand utfärdats. Mera information om att göra upp eld på eldplatserna ingår i instruktionerna i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

  • Vid naturstigarna finns inga uppsamlingskärl för avfall, utan man tar själv hand om sitt skräp. Detta innebär att var och en själv tar ansvar för sitt eget skräp genom att föra bort från terrängen för sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
  • Läs mera om skräpfritt friluftsliv

Toaletter

  • På området finns en torrtoalett. Kom ihåg att ta med eget wc-papper.

Övernattning

  • Det är tillåtet att tälta med stöd av allemansrätten. I Öjen finns dock inga tältområden.

Övernattning i omnejden

  • I Vasa (visitvaasa.fi) med omnejd finns flera övernattningsalternativ, från campingområden till hotell.

Tillgängliga tjänster

  • Det finns inga tillgängliga tjänster på området.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Kundservice

Finlands naturcentrum Haltia : info(at)haltia.com, tfn. +358 (0)40 163 6200