Naturen i Näsegårdsforsen

Näsegårdsforsen är Kisko å vattendrags mest betydande fors. Den ses även som ett av Södra Finlands värdefullaste forsområden. På en sträcka på en halv kilometer är fallhöjden nästan 16 meter. Djur du kan möta på området är bland annat utter, fem fladdermusarter, tjockskalig målarmussla, strömstare och mer sällan bland annat forsärla.

En liten fågel, strömstare på en sten mitt i forsen.

I strandskogen kan man nu och då se spår av flygekorren och arten hör förmodligen till närområdets häckande arter. Av fiskarter är laxen, öringen, vimma och sik de mest anmärkningsvärda. Vid forsens kanter växer väldigt stora träd, till exempel ståtliga klibbalar och askar. Den utrotningshotade skogsalmen förekommer också på området. Några av områdets mest säregna livsmiljöer är öarna med klibbalar som forsens högvatten sköljt över. Av trädarter är det särskilt klibbalen som klarar av svämvatten bra. Skogarna är i övrigt mångartade och av olika ålder och behagliga för många tättingar. Näsegårdsforsen hör till Natura 2000-området i Kisko ås vattendrag.