Kundtjänst

Forststyrelsen
Tfn. +358 (0)206 39 5270 Samtalspriserna är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).
sisasuomi(at)metsa.fi

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i nationalparken

Måltidsservice, matlagning samt anskaffning av matsäck

Restaurang Helvetin Portti

 • Vid Kankimäki parkeringsplat finns det en restaurang (helvetinportti.fi, på finska), Helvetinkoluntie 775, tfn 03 476 6104. Restaurang delar ut information och kartor. Restaurangens specialitet är vildsvin- och sturtsmaträtt. Också förläggning och caravan- park. WLAN kontakt.

Eldplatser, kokskjul och raststuga

 • Heinälahti: eldplats
 • Haukanhieta: två eldplatser och ett kokskjul (med skorsten)
 • Iso Ruokejärvi: eldplats
 • Helvetinkolu: eldplats och raststuga, där det finns vedspis och en öppen spis (med skorsten)
 • Luomajärvi: eldplats
 • Luomanlahti: kokskjul (med skorsten)
 • Ruokejärvet: eldplats
 • Valkoinen: eldplats

När varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand råder är det förbjudet att göra upp eld. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

 • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Ett dagstuga står på en stengrund mellan stora träd. Gårdsplanen är nött och trädens rötter är synliga.

Dricksvatten

 • På Haukanhieta finns det en brunn.
 • Ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, lönar det sig att rena innan man dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar områdesvis.

Avfallshantering

Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Toaletten vid Haukanhieta töms genom sugtömning och man får inte lägga matrester eller skräp till den. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

I nationalparken finns det ett torrtoalett i samband med varje tältningsområde och eldplats. Tag med eget toalettpapper. Även vid Kankimäki restaurang finns det ett toalett.

Övernattning

Tältning

I Helvetinjärvi nationalpark finns det sex avgiftsfria tältningsområden. De är utrustade med eldplats med stockring, vedlider, yxa samt torrtoalett. Tältningsområdena ligger i

 • Heinälahti,
 • Haukanhieta,
 • Iso Ruokejärvi,
 • Luomajärvi,
 • Ruokejärvi och
 • Valkoinen.

Det finns inga skärmskydd i parken.

En vandrare sitter i sitt tält på en tältplats nära en sjö. Stora tallar växer bredvid sjön. I bakgrunden kan man se en smal sandstrandsremsa.

Husvagnar och -bilar

Det är tillåtet att övernatta i husbil och –vagn på Haukanhieta och Kankimäki parkeringsplatser. I Kankimäki på restaurang Helvetin Porttis gårdsplan finns åtta platser med stickkontakter.

Hyresstugor

Hiedanmajas stuga, som ligger i nationalparken hyrs från början av maj till slutet av oktober.

Reservationer Forststyrelsen Tfn. 0206 39 5270 mon-fr kl 9 - 15, sisasuomi(at)metsa.fi.

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

I Helvetinjärvi nationalpark är terrängen krävande p.g.a. sina stora höjdskillnader. Man kan röra sig med rullstol endast vid Haukanhieta och dess näromgivning men assistent rekommenderas. Det finns en tillgänglig wc i Helvetin Portti restaurang vid Kankimäki.

Övrig service i omnejden

 • I Ruovesi, ca 20 km från Helvetinkolu och i Kuru, ca 25 km från Haukanhieta, finns det tätortsservice.
 • Närmaste bränsledistribution ligger i Ruovesi.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.