Helvetinjärvi nationalpark ligger cirka 50 km norr om Tammerfors i norra Birkaland. Det finns skyltning till området från huvudvägarna från Ruovesi, Kuru och Virdois.

Till vandringslederna

Man startar till vandringslederna från parkeringsplatserna i Haukanhieta och Kankimäki. Startpunkter för vandringslederna.

Med bus till Helvetinjärvi

Outdoor Express tar dig från Tammerfors centrum med buss direkt till naturen och tillbaka. Bussen går var tredje helg från maj till slutet av augusti på lördagar och söndagar. 

Mer information (outdoorexpress.fi, på engelska och på finska)

--

Mellan Ruovesi och Virdois går under skoldagarna en fast tur (matkahuolto.fi) som stannar i vägskälet vid Helvetinkoluntie. Från vägskälet är det 10 km till Helvetinkolu i parkens östra del.

Till Kuru och Ruovesi går dagligen bussturer (matkahuolto.fi) från Tammerfors.

Med bil till Helvetinjärvi

Haukanhieta parkeringsplats, parkens västra del 34600 Ruovesi. Finns på Google Maps med sökordet Haukanhieta, Ruovesi. Från Kuru-Virdoisvägen (stamväg 65) viker man av österut till Haukkajoentie och därifrån till vänster till Haukkamaantie. Till vänster mot Haukanhieta enligt skylten. Plats för cirka 20 bilar. Inget vinterunderhåll.

Kankimäki parkeringsplats / Helvetin portti, Helvetinkoluntie 775, 34600 Ruovesi. Kankimäki parkeringsplats sköts av Restaurang Helvetin Portti (helvetinportti.fi, på finska och engelska). Vinterunderhåll.

För husbilar och husvagnar finns en egen parkeringsplats på Haukanhieta på vänster sida om vägen före den egentliga parkeringsplatsen. u kan bo i husvagnsområdet tree nätter. I Kankimäki erbjuder Restaurang Helvetin Portti (helvetinportti.fi, på finska och engelska) tjänster för husbilar.

Med tåg till Tampere

Från maj till slutet av augusti är det var tredje helg möjligt att först anlända till Tammerfors med tåg och därifrån fortsätta med bussförbindelsen Outdoor Express (outdoorexpress.fi, på engelska och på finska) till Helvetinjärvi nationalpark. Outdoor Express avgår framför tågstationen.