Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

Nationalparkens utstakade leder har dragits områdets norra och östra del. Parkeringsplatserna vid Haukanhieta (den västra delen av parken, Ruovesi) eller Kankimäki (Helvetinkoluntie 775, 34600 Ruovesi)  är lämpliga startplatser för färder i området.

En vandrare dricker ur en kåsa vid ett bord. I eldstaden brinner en stor brasa.

Naturstigar

 • Helvetistä itään -natursigen från Kankimäki till Helvetinkolu, 4 km.
  Den gamla, delvis svårt nötta stigen, blev ersatt av en ny ringled som skall vandras motsols. Efter att man avvikit från skogsvägen vid Kankimäki, slingrar sig den norra delen av leden genom grandungar vid bäcken, via ljusare tallskogar och förbi myrsänkor tills man når den ståtliga sprickdalen.
  Ledens södra del för vandraren över våta myrar, över tallmyrar med tvinade träd, genom bäckskogen tills man kommer till skogsvägen som leder till Kankimäki. Längs leden kan man beundra vattenfallet, som vid regnväder vaknar till liv, eller sätta sig ner på en bänk och njuta av det vackra myrlandskapet, där det bl.a. finns spår av torvupptagning.
  Den gamla stigen har tagits ur bruk. Den nya stigen har naturstigstavlor, som berättar om områdets natur samt kulturhistoria.

Övriga leder

 • Leden från Haukanhieta till Helvetinkolu och tillbaka, 11 km, börjar vid Haukkajärvis sydöstra strand och går uppför backkrönen och ner till sprickdalarnas botten.Terrängen är delvis krävande på grund av de stora höjdskillnaderna, så det lönar sig att reservera gott om tid. På de branta sluttningarna finns det trappor. Återfärden sker längs samma led.
  • Service: Vid Haukanhieta finns det en vattenpost, ett kokskjul samt ett tältningsområde och en eldplats, vid Iso Ruokejärvi finns det ett tältningsområde, och vid Helvetinkolu en eldplats och en raststuga.
 • Leden från Helvetinkolu till Luomajärvi och tillbaka, 7,4 km, går genom parkens äldsta skogar. Luomajärvi hör till samma formation av sprickdalssjöar som Iso Helvetinjärvi. Återfärden sker längs samma stig.
  • Service: Vid Helvetinkolu finns det en eldplats och en raststuga, vid Luomajärvi finns det ett kokskjul och ett tältningsområde.
  • Obs! Byggandet av den nya ringleden har också inverkat på leden som går till Luomajärvi. Vandrare på Luomajärvileden skall vid den nya korsningen, som finns på bergsavsnittet, fortsätta rakt fram längs den gamla stigen, för avtaget till vänster går till parkeringsområdet vid Kankimäki.
 • Dimma stiger upp från en sjö, antingen vid gryning eller skymning. Mitt i sjön finns en lite ö där det växer fyra tallar.Pirkan Taival friluftslednät, 300 km, delar sig i åtskilliga leder, och lämpliga start- och ändpunkter för utfärden är t.ex. Helvetinjärvi och Seitseminen nationalparker. Leden förbinder även dessa två parker.

Övriga friluftstips

 • Egna stigar. På nationalparkens område kan man även färdas utanför de märkta stigarna med hjälp av en karta och en kompass. Haukkajärvi begränsningsdel, där det är helt och hållet förbjudet att röra sig från 15.4. till 31.7, är inritad på frilufts- och broschyrkartorna.
 • Utfärdsobjekt med barnvagn och/eller rullstol: Terrängen i Helvetinjärvi nationalpark är krävande p.g.a. stora höjdskillnader. Man kan röra sig med rullstol endast vid Haukanhieta och dess näromgivning. Det rekommenderas att rullstolsbundna har med sig en assistent.
 • På vintern kan man i lugn och ro röra sig till fots, på skidor eller med snöskor i Helvetinjärvi nationalpark. Huvudvägarna plogas på parkens område. Lederna underhålls inte om vintern, men leden från Kankimäki till Helvetinkolu är oftast framkomlig även om vintern. I parkens södra sida går om föret tillåter Kuru-Ruovesi-skidspår. Ylöjärvi (ylojarvi.fi, på finska) stad och Ruovesi (ruovesi, på finska) kommun ansvarar för skötseln av spåret.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Helvetinjärvis karta i Utflyktskarta.fi.

Broschyr över Helvetinjärvi


Pdf 715 kb (julkaisut.metsa.fi)

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.