Gamla skogar

De gamla skogarna i kärnan av Elimyssalo hör till områdets mest kända sevärdheter. Man kan lättast bekanta sig med dem med hjälp av den vandringsled som går genom området.

Också skägglavar, som hängar på trädgrenar, är värdiga att se och känna.

Levävaara och Latvavaara

Om livet på ett ensligt ödehemman berättar Levävaara gård  och Latvavaara gård, som rustats upp i samma skick som den hade på 1950-talet. Levävaaras och Latvavaaras huvudbyggnader är låsta, men gårdsbyggnaderna står öppna. I regel kan man bekanta sig med Levävaara och Latvavaara endast på guidade turer eller under organiserade evenemang. Närmare information från Kuhmos naturum Petola.

Glada vandrare går på ängen. I bakgrunden ett gammalt hus.

Levävaara gård är en av Forststyrelsens fåraherdeobjekter. Från början av juni till medlet av augusti betar fåren på gården. Du kan krafsa får, men alla bygnader är reserverad till herdarna, som bor på gården.

Vattenkvarn omgiven av bördig växtlighet. En besökare tittar in genom den öppna dörren.

Vid ån Kotijoki nära Levävaara gård finns det en vattenkvarn, som är uppfört enligt gammal modell.

Byggnaderna och gårdstunet i Levävaara och Latvavaara har återställts i samma skick som de hade på 1950-talet för att berätta om hurdant livet var på ensliga ödehemman. Man har tidvis också hävdat gårdstunet. Omkring båda gårdar ser mand också staket, som har gjort på gammal stil.

Trägärdsgård som omgärdar ängen.