Friluftsleder och stigar

I Elimyssalo finns många leder av olika längd. På området finns sammanlagt 24 km vandringsleder. Lättframkomliga, tydligt markerade leder för vandraren genom ett landskap bestående av myrar och momarker. Längs lederna finns två ödehemman, Levävaara och Latvavaara. De fuktiga partierna av lederna är spångade.

Ledernas startpunkter

I Elimyssalo finns två startpunkter till vandringslederna, den södra finns vid Saari-Kiekki parkeringsplats och den norra vid Viiksimo parkeringsplats.

Karta över Elimyssalo (retkikartta.fi, öppnas i ett nytt fönster).

Markerade leder

 • Saari-Kiekki - Levävaara, 1,5 km. Från parkeringsplatsen i Saari-Kiekki är det ca 1,5 km väg till Levävaara gård. Den markerade leden som går söderut från Levävaara leder till Kotijoki vattenkvarn och vidare bort från området.
  • Service: skärmskydd med eldplats på stranden av sjön Saari-Kiekki.
  • Sevärdheter: Levävaara, restaurerade myr, bäverdamm, Kotijoki kvarn.

Vindskydd, framför vindskyddet sitter en vandrare. Framför står två andra vandrare och tittar in mot vindskyddet.

 • Levävaara - Latvavaara, 2,5 km. Leden mellan Levävaara och Latvavaara har markerats med gul färg. Man kan börja vandringen från parkeringsplatsen i Saari-Kiekki eller från Junttivägen. Man kan även göra vandringen som en rundslinga, varvid en del av färden går längs Junttivägen och vägen som leder till Saari-Kiekki parkeringsplats. Den totala längden av leden blir då cirka 7 km.

Två gamla byggnader i ett somrigt landskap.

 • Led som går runt sjön Elimysjärvi, 13 km. Leden går från Saari-Kiekki runt Elimysjärvi och tillbaka. Den har markerats med röd färg.
  • Service: skärmskydd vid Saari-Kiekki och Saunaniemi vid Elimysjärvi.
  • Sevärdheter: Levävaara, restaurerade myr, bäverdamm, sjön Elimysjärvi, gamla skogar.

Stor myrstack, en vandrare skymtar fram bakom trädet.

Övriga leder

 • Leder från norr: I norra delen av området från parkeringsplatsen som finns i Viiksimotrakten är det 5 km väg till sjön Elimysjärvi och 8 km till Levävaara.
  • Service: skärmskydd i Saunaniemi vid Elimysjärvi.
  • Sevärdheter: gamla skogar, sjön Elimysjärvi, Levävaara.
 • Förbindelseleder: Den led som går genom området och vidare mot nordväst mot Iso-Palonen och Maariansärkät naturskyddsområde är markerat med blå färg. 

En vandrare går längsmed spångarna genom myrmarken.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Elimyssalos karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.