Kartor över och kommunikationer till Elimyssalo

Kommunikationer

Med bil

 • Man kan komma till den södra startpunkten i Saari-Kiekki genom att köra 42 km österut från Kuhmo centrum längs Kuhmo - Hukkajärvi -vägen (nr 9121), varefter man tar av till vänster mot norr till Junttivägen, från vilken man efter 13 km tar av till höger enligt skyltarna mot Elimyssalo naturskyddsområde. Parkeringsplatsen finns i slutet av den drygt en kilometer långa skogsbilvägen.

 • På vintern är Juntti skogsbilväg oplogad. Vägen plogas bara i det fall, att Forststyrelsen har avverkningar åt Elimyssalohållet.
 • Man kan komma till den norra startpunkten i Viiksimo genom att från Kuhmo köra norrut längs Suomussalmivägen (nr 912) cirka 30 km, varefter man tar av till höger till Viiksimovägen. Efter cirka 30 km kommer man fram till den före detta gränsbevakningsstationen, där en skogsbilväg svänger till höger. Efter en dryg kilometer tar en markerad skogsbilväg till höger söderut och i slutet av den finns ledens startpunkt.
 • Viiksimovägen är plogad på vintern, men däremot är den skogsbilväg oplogad som börjar vid Viiksimovägen och som leder till den norra startpunkten av Elimyssalo vandringsled.
 • Vägen mellan Juntinvaara och Juntinsalo i nordvästra Elimyssalo som syns på äldre kartor är avstängd.
 • Elimyssalo naturskyddsområde sträcker sig till den finsk-ryska gränsen. Det är förbjudet att vistas inom gränszonen utan gränsbevakningens tillstånd.  Gränszonen är tydligt markerad på kartor över området.
 • Körinstruktion till Kuhmos naturum Petola.

Parkeringsplatserna är noggrannare angivna nere på sidan under rubriken Lämpliga startpunkter.

Med allmänna kommunikationer

Det finns ingen kollektivtrafik till Elimyssalo.

Lämpliga startpunkter

Parkeringsplatserna och informationsställena finns i södra delen av Saari-Kiekki-området och i Viiksimo i den norra delen av området. På dessa ställen finns också vandringsledernas startpunkter.

Kartor

Övriga kartor

 • Kuhmo Lentiira Jonkeri, vattentålig topografisk karta, 1:50 000, Karttakeskus 2022.
 • GT friluftskarta Östra Finland, 1:250 000, Karttakeskus 2022.
 • Terrängkartor Q543 Kiekinkoski, Q544 Kauronkylä, 1:50 000
 • Terrängkartor Q5432 Niemiskylä, Q5441 Kalliojoki, 1:25 000
 • Terrängkartor nummer 4431 05 och 4431 06 + 09, 1:20 000. 
 • Cycling GT5 Oulu - Suomussalmi (Uleågorg - Suomussalmi), 1:200 000. Karttakeskus 2006. 
 • Terrängkarta 4431 Kiekinkoski, 1:50 000

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Elimyssalos karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.