Friluftsleder och stigar

Det finns sammanlagt 13 km markerade leder på området. Lederna är markerade med en orange cirkel runt skyltarna och en orange rand runt träden med. Lederna är lättframkomliga även om de går upp på åsarna på leden runt Iso-Valkeinen. På myr- och sankmarksområden finns det spångar att gå på.

Ledernas startpunkter

  • Det är lättast att börja vandringen från informationsstället vid Iso-Valkeinen.
  • Norra delen av Peurajärvi friluftsområde gränsar till Hiidenportti nationalpark dit det går en förbindelseled från Mäntyjärvirundan.

Rundslingor

I förgrunden finns några träd bredvid vattnet. På den motsatta stranden finns barrskog.

  • Iso-Valkeinenrundan, 6 km, sammanfaller till en början med Mäntyjärvirundan cirka en kilometer ända fram till Mäntyjärvi skärmskydd. Rekommenderad riktning är medsols. Leden går över lättframkomlig tallmo. Vid norra ändan av viken i Mäntyjärvi svänger rundslingan runt Iso-Valkeinen och börjar följa västra stranden av viken. Från eldplatsen vid Iso-Valkeinen följer leden en liten väg till tjärnen Hakolampi och därefter slingrar den sig genom det vackra åslandskapet vid Valkeinen. Vattnet skymtar på bägge sidor om åsarna. Efter att leden passerat åsformationen går leden tillbaka ner till informationstavlan vid Iso-Valkeinen. Skyltarna är markerade med en orange cirkel och träden med en orange rand. Rundan tar ungefär 2 timmar. Från Iso-Valkeinenrundan går en ca 1,6 km lång avstickare till Kärnänkivi.
    • Service: Fiskeområde (tillståndsområde 7510, eräluvat.fi, på finska). Det finns eldplats, kåta och ekopunkt, där du kan sortera ditt skräp på informationsstället och parkeringsplatsen vid Iso-Valkeinen. Längs leden på en udde i Iso-Valkeinen finns även en kåta. Vid Mäntyjärvi skärmskydd finns eldplats, torrtoalett, brunn, simmöjlighet (det finns dock ingen allmän badstrand) samt parkeringsplats. På östra stranden av Iso-Valkeinen finns eldplats och torrtoalett. Vid Hakolampi finns eldplats, kokskjul och torrtoalett samt sandlåda och gungor för barnen.
    • Kartor: Karta över leden runt Iso-Valkeinen (utflyktskarta.fi)

Barrträd och moln reflekteras i den blanka vattenytan.

  • Mäntyjärvirundan, 7 km, är lättframkomlig. Leden går genom jämna tallmoar och över myrmarker som spångbelagts. Mäntyjärvirundan sammanfaller till en början med Iso-Valkeinenrundan cirka en kilometer ända fram till Mäntyjärvi skärmskydd. Skärmskyddet ligger på en fin bank vid en lång sandstrand. Det rekommenderas att man går motsols och efter Mäntyjärvi skärmskydd fortsätter man längs med östra stranden av Mäntyjärvi. . Man kan se glimtar av det vackra sjölandskapet även när leden fortsätter in i tallskogen. Längs leden finns det träbroar från vilka man kan beundra utsikten över sjön. Vid norra spetsen av Mäntyjärvi avviker en förbindelseled från leden till Hiidenportti nationalpark. Mäntyjärvirundan fortsätter och följer västra stranden av sjön. Leden går över det smala näset mellan sjöarna Peurajärvi och Mäntyjärvi. Skyltarna är markerade med en orange cirkel och runt träden med en orange rand. Rundan tar ungefär 2 - 3 timmar.

En sjö vars stränder är klippiga och barrskogbeklädda.

Övriga leder

  • Förbindelseled till Hiidenportti nationalparks gräns, 2 km, går från norra delen av Mäntyjärvirundan. Leden för till Käärmesärkkä parkeringsplats vid vägen Kuhmo - Valtimo (nr 5284) där det finns en markerad led till Hiidenportti nationalpark. Leden som går genom nationalparken och följer ån Porttijoki. Det är cirka 10 km från parkeringsplatsen till den mäktiga kanjonen i Hiidenportti.