Kundtjänst och vägledning

Bakom Peurajärvi takförsedda informationsplats skimrar sjön Iso-Valkeinen. Bild: Auvo Sapattinen

 • Informationsstället vid Iso-Valkeinen finns på södra stranden av Iso-Valkeinen i omedelbar närhet av vägen. Informationstavlorna är på finska.
 • Mer information om Peurajärviområdet på finns på Koli Ukko naturum.

Kokskjul, kåtor och eldplatser

 • Det finns fem eldplatser i Peurajärvi. De finns
  • i Mäntyjokisuu, i närheten av Peurajärvis norra ända
  • vid Mäntyjärvi skärmskydd 
  • på östra stranden av Iso-Valkeinen
  • på västra stranden av Urtti-Valkeinen.

När varning för terrängbrand råder är det tillåtet att göra upp eld endast inne i kåtor. Du kan också använda stormkök. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi)

Bänkar runt eldplatsen vid stranden har gjorts av plankor. Den ena sidan av den sexhörnade bänken är öppen.

 • Av Peurajärvis två kåtor finns den ena i Peurajärvi vid älvmynningen på udden i Iso-Valkeinen och den andra bredvid informationsstället vid Iso-Valkeinen.

I förgrunden kan timmerstugans dörr och två fönster ses. Taket och maken är snötäckta. Bredvid står en mindre timmerstuga.

Dricksvatten

 • Vid Mäntyjärvi skärmskydd finns en brunn där vattnet enligt tagna vattenprov är drickbart.
 • Det kan löna sig att koka ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, några minuter, eftersom vattnets kvalitet är beroende av område och luftens temperatur.

Avfallshantering

 • På informationsstället vid Iso-Valkeinen finns en ekopunkt där man kan sortera flaskor, burkar, glas, metall- samt bio-, bland- och farligt avfall.
 • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Det finns torrtoaletter i samband med varje eldplats, kåta och skärmskydd. Torrtoaletter töms genom sugtömning, så det är förbjudet att lägga matrester eller skräp i toaletterna. Undantag utgör torrtoaletten i Urtti-Valkeinen dit bioavfall får läggas. Ta med dig eget toalettpapper.
 • Förbindelseleden till Hiidenportti nationalpark går via Käärmesärkkä parkeringsplats vid Kuhmo - Valtimovägen (nr 5284) där det finns en torrtoalett. Ta med dig eget toalettpapper.

Övernattning

Skärmskydd

 • Områdets enda skärmskydd finns på Mäntyjärvis strand. Det rekommenderas att man slår läger i närheten av skärmskyddet.

Hyresstugor

Service för husvagnsägare

 • I Peurajärvi får man parkera husbilar och -vagnar på parkeringsplatsen vid Iso-Valkeinen samt på anvisade platser längs vägen vid norra ändan av Hakolampi och bredvid Mäntyjärvi skärmskydd, men där finns ingen annan service.   

Tillgängliga tjänster

 • Det finns inga tillgängliga tjänster på området.

Övrig service i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.