Kundtjänst och vägledning

Bakom Peurajärvi takförsedda informationsplats skimrar sjön Iso-Valkeinen. Bild: Auvo Sapattinen

 • Informationsstället vid Iso-Valkeinen finns på södra stranden av Iso-Valkeinen i omedelbar närhet av vägen. Informationstavlorna är på finska.
 • Mer information om Peurajärviområdet på finns på Koli Ukko naturum.

Kokskjul, kåtor och eldplatser

 • Det finns fem eldplatser i Peurajärvi. De finns
  • i Mäntyjokisuu, i närheten av Peurajärvis norra ända
  • vid Mäntyjärvi skärmskydd 
  • på östra stranden av Iso-Valkeinen
  • på västra stranden av Urtti-Valkeinen.

När varning för terrängbrand råder är det tillåtet att göra upp eld endast inne i kåtor. Du kan också använda stormkök. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi)

Bänkar runt eldplatsen vid stranden har gjorts av plankor. Den ena sidan av den sexhörnade bänken är öppen.

 • Av Peurajärvis två kåtor finns den ena i Peurajärvi vid älvmynningen på udden i Iso-Valkeinen och den andra bredvid informationsstället vid Iso-Valkeinen.

I förgrunden kan timmerstugans dörr och två fönster ses. Taket och maken är snötäckta. Bredvid står en mindre timmerstuga.

Dricksvatten

 • Vid Mäntyjärvi skärmskydd finns en brunn där vattnet enligt tagna vattenprov är drickbart.
 • Det kan löna sig att koka ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, några minuter, eftersom vattnets kvalitet är beroende av område och luftens temperatur.

Avfallshantering

 • På informationsstället vid Iso-Valkeinen finns en ekopunkt där man kan sortera flaskor, burkar, glas, metall- samt bio-, bland- och farligt avfall.
 • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Det finns torrtoaletter i samband med varje eldplats, kåta och skärmskydd. Torrtoaletter töms genom sugtömning, så det är förbjudet att lägga matrester eller skräp i toaletterna. Undantag utgör torrtoaletten i Urtti-Valkeinen dit bioavfall får läggas. Ta med dig eget toalettpapper.
 • Förbindelseleden till Hiidenportti nationalpark går via Käärmesärkkä parkeringsplats vid Kuhmo - Valtimovägen (nr 5284) där det finns en torrtoalett. Ta med dig eget toalettpapper.

Övernattning

Skärmskydd

 • Områdets enda skärmskydd finns på Mäntyjärvis strand. Det rekommenderas att man slår läger i närheten av skärmskyddet.

Hyresstugor

Service för husvagnsägare

 • I Peurajärvi får man parkera husbilar och -vagnar på parkeringsplatsen vid Iso-Valkeinen samt på anvisade platser längs vägen vid norra ändan av Hakolampi och bredvid Mäntyjärvi skärmskydd, men där finns ingen annan service.   

Tillgängliga tjänster

 • Det finns inga tillgängliga tjänster på området.

Övrig service i omnejden