En stig vid älvens strand, i stranden växer en tallskog.Det lilla området Peurajärvi består av flera fiskrika sjöar och åar som förenar dem. Det finns även ett antal glittrande tjärnar. Också den skygga storlommen bygger ibland sitt bo i områdets rena vattendrag.

Sjöarna på området har klart vatten och åsskogarna är ljusa.Sjöarna med sina uddar samt åsarna går i riktningen nordväst-sydost. Markerna och vattnen fick sin nuvarande form i slutet av den senaste istiden i och med smältvattnen från inlandsisen.

Sandåsarna utgör ett torrt och kargt växtunderlag där det växer tallar och risvegetation. De ljusa lavpartierna ger ett färginslag i de vackert gröna tallmoarna. Skogarna i området är ekonomiskog. Träden får avverkas men endast på friluftslivets och landskapsvårdens villkor.

Utöver de vanligaste däggdjuren har man även observerat den utrotningshotade järven som fredades 1982. Järven (suurpedot.fi) är en vandrare och söker kadaver som föda där den rör sig.

Paistinvaara skyddsområde för gamla skogar

Bredvid Peurajärvi ligger det fascinerande Paistinvaara skyddsområde för gamla skogar. Som genom en sagoskog går en stig till Kärnänkivi. Ljuset silar ned genom blandskogen på leden.

I den gamla skogen finns det talrika detaljer att titta på, som till exempel tickorna. Låter man fantasin spela kan man också se djurgestalter i trädrötterna.

En trädstam täckt av mossa i skogen.

I den dunkla skogen trivs även frodiga mosstuvor. På den mjuka bädden vilar silverglänsande torrakor som har kommit till slutet på sin färd. Död ved ger föda och nytt liv åt många skalbaggar.