Vad kan man göra i Peurajärvi?

Vandra längs markerade leder

Det finns två rundslingor i Peurajärvi. Den ena går runt sjön Mäntyjärvi och den andra runt sjön Iso-Valkeinen. Det finns totalt 13 km markerade leder.

En man går längs en stig upp för en ås. På åsens sluttningar växer tall.

Göra långfärder till fots

Från den norra delen av Peurajärvi går en kort förbindelseled till Hiidenportti nationalpark där det finns goda möjligheter att vandra. I parken finns nästan 30 km markerade vandringsleder.

Paddla och ro

Älven fortsätter in i skogen.

Sjöarna i området lämpar sig endast för kortare rodd- och kanotturer. Älvarna är ganska grunda. Det går att paddla med kanot under broarna. Från Peurajärvi finns en förbindelse till Nurmes via älven Saramojoki (cirka 40 km). Det finns små forsar i Saramojoki.

Titta på sevärdheter och utsikter

En stor sten står på kant i skogen. Trädstammar ligger kors och tvärs på marken.Den säregna stenen Kärnänkivi finns i Paistinvaara. Den är ett stort flyttblock som transporterats av inlandsisen och står nu på sin smala spets. Stenen hittades på en jaktfärd av Heikki Kärnä som har lånat sitt namn åt stenen. Stenen är fredad med stöd av naturskyddslagen.

En led viker av till Kärnänkivi från vägen som går öster om Iso-Valkeinen. Från korsningen är det 800 meter till stenen. Leden går över Paistinvaaras krön och genom skyddsområdet för gamla orörda skogar.

Göra skidturer i terrängen

Inga spår prepareras på området, men man kan mycket väl åka skogsskidor där.

Fiska

Peurajärvi erbjuder fiskare varierande vatten med olika fiskemöjligheter. Området har över 200 hektar sjöar, träsk och små älvar. Här finns något för såväl öringsfiskare och gäddfiskare som göstrollare, samt numera även ljustrare. I Iso-Valkeinens klara vatten kan du fiska regnbågslax som planterats ut i fångststorlek. I områdets övriga vatten kan du få gös, abborre, gädda och sik. Ett specialmål i området är Urtti-Valkeinen, som under den isfria tiden är reserverad endast för ljustring och harpunfiske. Fisketillstånd för fiskeområdet Peurajärvi (tillståndsområde 7510) samt fiskevårdsavgiften (för fiskare mellan 18 och 69 år) kan köpas från Forststyrelsens webbutik (eräluvat.fi)Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitukset.fi

Jaga

På Peurajärvi friluftsområde finns ett populärt jaktområde för småvilt (tillståndsområde 7626, eraluvat.fi). Villebråden består bl.a. av tjäder, orre och järpe. På vissa delar av området är det förbjudet att jaga kanadensisk bäver. Jaktlicenser kan köpas från Forststyrelsens webbutik (eräluvat.fi, på finska)

Plocka bär och svamp

Det är tillåtet att plocka bär och svamp. Det finns både blåbär och lingon.

Bada

Det finns ingen övervakad badstrand på området, men det går att bada vid de flesta sandstränder i Peurajärvi. Vid sjön Mäntyjärvi finns det simmöjligheter.  Det finns bra sandbotten även till exempel vid bryggan i sjön Urtti-Valkeinen. Det finns dock ingen allmän badstrand.