Kartor över och kommunikationer till Lauttavaara

Lauttavaara naturskoleskog ligger förhållandevis nära Kuhmo centrum, endast 10 kilometer därifrån. I närheten finns Lentua naturskyddsområde. Tillsammans bildar de ett utmärkt område för att till exempel hålla en lägerskola.

Kommunikationer

Med bil

  • Från Kuhmo centrum kör man cirka 10 kilometer norrut längs Suomussalmi-vägen (nr 912), varefter man tar till vänster på Lentuankoskivägen. Efter 300 m på vägens vänstra sida finns Lauttavaara parkeringsplats.
  • Körinstruktion till Kuhmos naturum Petola

Med allmänna kommunikationer

Lämpliga startpunkter

  • Parkeringsplats längs Lentuankoskivägen.

Kartor

Övriga kartor

  • Broschyr om Lauttavaara naturskoleskogsområde. Broschyren innehåller en karta över området som är tillräckligt noggrann för den som vistas på området. Broschyren fås från Kuhmos naturum Petola.  
  • Kuhmo Lentiira Jonkeri, vattentålig topografisk karta, 1:50 000, Karttakeskus 2022.
  • GT friluftskarta Östra Finland, 1:250 000, Karttakeskus 2022.
  • Terrängkarta nr 4413 08, 1:20 000. 

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Lauttavaaras karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Med bil 

Näsegårdsforsen ligger i Bjärnå i Salo. Till området kommer man från Ekenäs i söder och längs med väg nr. 52/Bjärnåvägen när du kommer från Bjärnå i norr. Vid Pruukki vänder man till Hästöntie och kör den vägen ca 1,4 kilometer. Vid Hästöntie 140, där det finns en liten skylt, vänder man till vänster och kör med en liten väg ca 300 meter till parkeringsområdet.  Till Bjärnå centrum är det ca 10 kilometer. 


Kollektivtrafik kör inte till området eller ens till dess närhet.