Kundtjänst och vägledning

 • Vid parkeringsplatsen i Lauttavaara finns skyltar på finska, engelska och ryska.
 • Kuhmos naturum Petola
 • Naturguidning för skolklasser och daghemsgrupper: Fråga mera från Kuhmos naturum Petola.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i Lauttavaara naturskoleskog

 • Följande samarbetspartners (på finska, luontoon.fi) erbjuder tjänster i Lauttavaara naturskoleskog. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism då de verkar inom naturskoleskogen.

Materialer för naturundervisning

Paluu lähteille (julkaisut.metsa.fi, på finska, engelska och ryska) och Hyväksi havaittua (julkaisut.metsa.fi, på finska och ryska) erbjuder material och tips för naturundervisning för såväl skolor, företagare inom turism och andra intresserade. Man har strävat efter att göra sådana program som kan användas av vem som helst utan Forststyrelsens guide. Programmen har inte heller gjorts på ett sådant sätt att de endast kan användas i Lauttavaara naturskoleskog, utan de kan fritt tillämpas i den omgivande naturen var som helst så länge man följer områdets regler.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplats

 • Skärmskyddet med eldplats i Lauttavaara finns halvvägs längs naturstigen.
 • Då man gör upp eld får man endast använda ved som reserverats för detta ändamål.
 • Bakom skärmskyddet finn ett kärl med regnvatten som man kan släcka elden med.
 • Då varning för terrängbrand utfärdats är det alltid förbjudet att göra upp eld t.o.m. på eldplatserna.
 • På sidorna för Friluftslivets ABC kan du läsa mera anvisningar om att göra upp eld på markerade eldplatser

Dricksvatten

 • Det lönar sig att koka ytvatten från t.ex. sjöar, åar och bäckar i några minuter innan man dricker det, eftersom vattenkvaliteten varierar områdesvis och beroende på temperaturen.
 • Skärmskyddet och eldplatsen ligger inte i närheten av ett vattendrag och därför bör man ta med sig sitt dricksvatten.
 • Läs om vandrarens vattentips under Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga samlingskärl för avfall på området och man bör därför ta hand om sitt avfall själv. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Det finns en torrtoalett både vid skärmskyddet och vid parkeringsplatsen.

Övernattning

 • Det finns inget logi i Lauttavaara. Det är tillåtet att tillfälligt slå läger i närheten av skärmskyddet och eldplatsen.

Skärmskyddet

 • Skärmskyddet i Lauttavaara ligger halvvägs längs naturstigen.

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

 • Det finns inga tillgängliga tjänster i området.

Övrig service i omnejden

Närmaste butiker, banker, bensinstationer och annan service finns i Kuhmo tätort (kuhmo.fi, på finska). Kontrollera också Kuhmos Wild Taiga (wildtaiga.fi, på finska, engelska och ryska) turistservicer.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.