Under exkursioner i Siikalahti kan man höra tiotals sångare och se hundratals vingslag. Under hela året är det möjligt att iakttaga upp till 200 fågelarter. Vårflyttningen är som livligast runt Valborg och morsdagen. Ca 70 arter stannar på området för att häcka, så de nya kullarna erbjuder tillräckligt att titta på. Under hela dagen är det möjligt att iaktaga över 100 fågelarter. Siikalahti och Parikkalatrakten är även kända för att vara Finlands bästa nattsångarområde.

Två fågeltorn bredvid varandra i stranden. Det finns lövträd och en tät vattenvegetation i stranden. Himlen är molnfri.

Siikalahtis tusentals fåglar kan skådas från flera platser

  • Mitt i våtmarken finns det ett fågeltorn, som är beläget en kilometer från Siikalahtis parkeringsplats.
  • Litet före fågeltornet kan man göra en avstickare till gömslet.
  • På naturstigen, efter naturstugan, finns breddade platser för naturobservationer.
  • Det finns en tillgänglig utsiktsavsats 0,3 km från Siikalahtis parkeringsplats mot Kaukola.
  • Till den nedre plattformen i fågeltornet invid naturstugan är det också möjligt att komma med barnvagn.

Parikkalas övriga intressanta fågelplatser (parikkala.fi, på finska).