Kundtjänst och vägledning

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Dricksvatten

  • Det finns inte dricksvatten tillgänglig i Siikalahti. 

Avfallshantering

  • Det finns inga avfallskärl på området , d.v.s. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering.  Små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

  • Det finns toalett och en tillgänglig toalett på Siikalahtis parkeringsplats. Toaletter töms genom sugtömning och man får inte lägga matrester eller skräp i dom.
  • Det lönar sig också att ta med wc-papper.

Övernattning

Tältning

  • På naturstugans gårdsplan finns det möjlighet till småskalig tältning.

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

  • I samband med parkeringsplatsen som finns 300 m från Siikalahtis parkeringsplats mot Kaukola finns det en tillgänglig utsiktsavsats. Från utsiktsavsatsen kan man höra sången nästan mitt i det bästa partiet av fågelområdet.
  • I samband med Siikalahtis parkeringsplats finns det en tillgänglig toalett.

Två personer tittar ut över våtmarken från en låg och öppen utsiktsplattform. Den ena personen sitter i rullstol.

Övrig service i omnejden

  • De närmaste butikerna, bankerna, bensinstationerna samt den närmaste övriga servicen finns i Parikkala (parikkala.fi, på finska) centrum, dit det är ca tre kilometer från Siikalahti.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Broschyr över Siikalahti


Pdf-fil 1.9 MB (julkaisut.metsa.fi)