Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Instruktioner för att vistas och färdas i Siikalahti

I Siikalahti är det

tillåtet

 • att röra sig till fots
  • Då man rör sig på området är det viktigt att hålla sig till markerade stigar och leder.
 • att röra sig på skidor.

begränsat

 • att göra upp eld och slå läger, vilka tillåts endast på de för ändamålet anvisade platserna.
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).
 • Drönarflygning i Siikalahti är tillståndspliktig verksamhet, eftersom Siikalahti hör till ADIZ-gränszonen och närmare bestämt EFR 100-zonen som följer östgränsen. 
  • Drönarflygning i ADIZ-zonen förutsätter att man gör en RPAS-flygningsplan till AIS Finland. 
  • För drönarflygning i EFR 100-zonen behövs dessutom alltid ett undantagstillstånd från försvarsmakten. 
  • Mer information om drönarflygning finns på Fintraffic ANS:s webbplats (fintraffic.fi)
  • I Siikalahti måste man dessutom särskilt observera att området är värdefullt till sitt fågelbestånd. Forststyrelsen rekommenderar att man undviker att flyga med drönare i alla naturskyddsområden och andra viktiga skyddsobjekt åtminstone under tiden 1.3–30.10.

förbjudet

 • att göra upp eld då varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) har utfärdats
  • förbudet gäller inte naturstugans eldpalts med en rökkanal
  • att göra upp eld någon annanstans än vid naturstugans eldplats
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa
 • att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon
 • att fånga eller samla ryggradslösa djur
 • att jaga
  • Det är förbjudet att jaga i Siikalahti, som är Finlands viktigaste inlandsmål inom fågelskyddet. Enligt forskningar förbättrar skyddet av fåglarna på ett litet område som Siikalahti även övriga områdens fågelbestånd. I Siikalahti betonas observering och turism. Naturens mångfald främjas med olika skötselåtgärder.
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Det är bra hörbarhet för mobiltelefonerna på Siikalahtiområdet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet

Högsäsong

 • Fågeltiden börjar i april och fortsätter ända till oktober. Det är naturligtvis mest liv på observationsställena under vår- och höststräcken.
 • Arktika: De största mängderna gäss runt 20.5.
 • Nattsångare: Maj-juni på natten från kl. 23.
 • Trollsländornas högsäsong börjar i slutet av maj.
 • Växter: Lundväxter i maj, våtmarksväxter i juli.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer