Övriga kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Oulankas karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Med bil 

Näsegårdsforsen ligger i Bjärnå i Salo. Till området kommer man från Ekenäs i söder och längs med väg nr. 52/Bjärnåvägen när du kommer från Bjärnå i norr. Vid Pruukki vänder man till Hästöntie och kör den vägen ca 1,4 kilometer. Vid Hästöntie 140, där det finns en liten skylt, vänder man till vänster och kör med en liten väg ca 300 meter till parkeringsområdet.  Till Bjärnå centrum är det ca 10 kilometer. 


Kollektivtrafik kör inte till området eller ens till dess närhet. 
 

Tryckta kartor

 • Ruka Oulanka Karhunkierros vattentålig friluftskarta, 1:50 000 / 1:25 000, Karttakeskus 2022.
 • Karhunkierros Utflyktsguide och karta, 1:50 000 / 1:25 000. Karttakeskus ja Jouni Laaksonen 2022.
 • Karhunkierros, vattentålig utflyktskarta, 1:25 000, Calazo 2021.
 • Kuusamo, vattentålig utflyktskarta, 1:100 000, Karttakeskus 2021.
 • Salla Savukoski friluftskarta, 1:100 000, Karttakeskus 2016.
 • Grundkarta/terrängkarta nr 4611: 12, 4613: 03, 05, 06, 08, 09, 4614: 01, 04, 07, 1:20 000, Lantmäteriverket.
 • Grundkartor T5312 Juuma, T5321 Liikasenvaara, 1:25 000, Lantmäteriverket.
 • Terrängkartor 4613 Rukatunturi, 4613 Selkälä, 1:50 000, Lantmäteriverket.
 • Terrängkartor T531 Juuma, T532 Hautajärvi, 1:50 000, Lantmäteriverket 2007.
 • GT utflyktskarta Norra Finland, 1:400 000, Karttakeskus 2016.
 • Pieni Karhunkierros: karta, Forststyrelsen 2009.