Oulanka nationalpark ligger 50 km norr om Kuusamo, 40 km söderut från Salla.  De närmaste byarna är Käylä, Juuma och Hautajärvi. Den närmaste järnvägsstationen finns i Kemijärvi (130 km) men de bästa bussförbindelserna går från Uleåborg och Rovaniemi. Den närmaste flygplatsen finns i Kuusamo.

Till vandringslederna

Till vandringslederna i Oulanka startar man från följande startpunkter: Karhunkierros naturum i Hautajärvi, Niitselyksentie i Hautajärvi, Savilampi, Ristikallio (vägen Sallantie), Oulanka naturum, Oulanka campingplats, Harjulampi (Liikasenvaara) och Juuma.

Startpunkter till sommarlederna, startpunkter till paddlingslederna, startpunkter till cykellederna och startpunkter till vinterlederna.

Med buss till Oulanka

Karhunkierros-bussen trafikerar under vardagar på avsnittet Kuusamo–Ruka–Käylä–Ristikallio. Anslutningarna till Oulanka naturum, Juuma och Hautajärvi varierar efter årstid. Tidtabell för Karhunkierros-bussen (ruka.fi, på finska).

Flygplatsbussen kan användas även av andra än flygresenärer. Flygplatsbussens tidtabell (pohjolanmatka.fi, på finska).

Sök rutter och tidtabeller för kollektivtrafiken (matkahuolto.fi).

Sök rutter och tidtabeller till Oulanka (opas.matka.fi).

Med flyg till Oulanka

I anslutning till flyg som anländer till Kuusamo (finavia.fi) går flygbussförbindelser via Ruka, Käylä, Ristikallio och Hautajärvi till Salla. Flygplatsbussen kan användas även av andra än flygresenärer. Flygbussens tidtabell (pohjolanmatka.fi, på finska).

Med Karhuskierros-taxi till Oulanka

Taxitjänsterna i Rukaområdet erbjuder transporter till Karhuskierros-leden till ett pris som är förmånligare än grundtaxan. Ring taxin och meddela vilken dag och vilken tid ni vill åka till Karhunkierros och hur många personer det är fråga om. Mer information om Karhunkierros-taxin (ruka.fi, på finska).

Med bil till Oulanka

Oulanka naturum. Liikasenvaarantie 132, Kuusamo. Öppet hela året.

Harjulammentie parkeringsområde. Harjulammentie 37, Kuusamo. Inget vinterunderhåll.

Juuma parkeringsområde. Juumantie 133, Kuusamo. Vinterunderhåll vanligtvis från och med sportlovet under vårvintern.

Parkeringsområdet vid Karhunkierros naturum. Hautajärventie 414, Hautajärvi. I bruk året runt. 

Parkeringsområdet vid Könkään kuohu. Närmaste adressen Liikasenvaarantie 138, Kuusamo. Parkeringsområdet ligger i änden av en 1 km lång skogsbilväg som viker av från Liikasenvaarantie. Inget vinterunderhåll.

Niitselyksentie parkeringsområde. Niitselyksentie 119, Salla. Inget vinterunderhåll.

Ristikallio parkeringsområde. Sallantie 174, Salla. I bruk året runt.

Savilampi parkeringsområde. Närmaste adress Teeriahontie 10, Salla.
Från vägen Urriaavantie svänger man till vägen Teeriahontie och kör 1 km. Därefter svänger man till vänster till en skogsbilväg och kör 5,5 km till ett parkeringsområde där vägen slutar. Längs väg 950 och vid varje korsning finns skyltar till Oulanka kanjon. Inget vinterunderhåll.

Tips: Undvik rusning och kolla högsäsonger.