Kundtjänst och vägledning

 • Raesärkkä naturskyddsområdets informationstavlor finns på Rajasärkäts parkeringsplats. Informationstavlorna är på finska och engelska.
 • Mer information om Raesärkkä naturskyddsområdet finns i Kolis naturum Ukko.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser

 • Ahven-Valkeinens eldplats ligger på tjärnens sydvästra strand.
 • Tammenalussuvanto eldplats ligger i södra ändan av sjön Iso Raejärvi.

När varning för terrängbrand råder är det förbjudet att göra upp eld även på eldplatserna. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi).

Mera information om att göra upp eld på eldplatserna ingår i instruktionerna i Friluftslivets ABC.

En vandrare sitter vid eldplatsen mitt i skogen. I bakgrunden syns en sjö med klart vatten.

Dricksvatten

 • Det kan löna sig att koka ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, några minuter, eftersom vattnets kvalitet är beroende av område och luftens temperatur.
 • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området, d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Det finns torrtoaletter vid båda eldplatserna.
 • Kom ihåg att ta med toalettpapper.

Övernattning

Tältning

 • Det är tillåtet att tälta med stöd av allemansrätten 1 - 3 dygn. Forststyrelsen rekommenderar att du övernattar i närheten av Ahven-Valkeinens eldplats.

Runt eldplatsen har det ställts plankor som fungerar som bänkar. I bakgrunden syns ett vedlider i trä och en barrskog.

Övernattning i omnejden

Hyresstuga

Tillgängliga tjänster

 • Vid Ahven-Valkeinen finns tillgängliga torrtoalett och brygga. 

Övrig service i omnejden

 • Övriga tjänster, såsom butik, bankautomat, bank, hälsocentral, bensinstation, post, café och restaurangtjänster finns i Nurmes centrum, dit det är ca 25 km från Raesärkkä naturskyddsområdet.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.