Ledernas startpunkter

Leden i Raesärkät startar från parkeringsplatsen.

Skyltar i skogen.Markerade leder

  • Raesärkätleden, 9,2 km fram och tillbaka, startar från parkeringsplatsen. Genast i början av leden, på höger sida finns Ahven-Valkeinens eldplats. Terrängen är lättframkomlig, till en början följer leden en gammal, bred körstig som går både mellan och uppe på åsarna. Körstigen går ända till Tammenalussuvanto eldplats. Leden går inte ända fram till eldplatsen, utan från leden går en avstickare (150 m) till eldplatsen, som ligger nära en tidigare flottningsdamm. Raesärkätleden fortsätter längs Iso Raejärvis västra strand längs en gammal cykelstig. Leden tar slut vid områdets norra gräns, och för att komma till parkeringsplatsen igen får man ta sig tillbaka samma väg. Leden är markerad med orange målarfärg. Det tar från tre till fem timmar att vandra leden av och an. 

Terrängen är kuperad och leden går upp och ner för åsarna. Från åsarnas krön och från leden har man vackra vyer över tjärnar, åar och myrar. Leden lämpar sig också för mindre erfarna vandrare. Man kan komma med barnvagn ända till Tammenalussuvanto eldplats, men man bör bara förberedd på att det kan vara ansträngande att skuffa vagnen i terrängen, för den gamla körstigen är ställvis stenig och på en del ställen finns mjuk sand.

  • Service: Parkeringsplats samt Ahven-Valkeinen och Tammenalussuvanto eldplatser, där det finns torrtoaletter.

Det finns långa trätrappor i skogen.

Träbro över floden.

Det finns spångstigen och en stig i skogen.