Vandra längs markerade leder

På Raesärkkä naturskyddsområdet finns en markerad led (4,6 km), som slingrar fram i det vackra åslandskapet. Leden kantas på bägge sidor av vatten, för på området finns många tjärnar, sjöar och bäckar samt förstås vackra öppna myrlandskap.

Göra skidturer i terrängen

Det är tillåtet att åka skidor i Raesärkkä naturskyddsområdet, men det finns inga preparerade skidspår.

Tre personer med snöskor står i barrskogen och tittar mot kameran.

Fiska

Mete och pilka är tillåtet med stöd av allemansrätten. För handredskapsfiske ska personer mellan 18 och 69 år betala en fiskevårdsavgift (eraluvat.fi). Om du fiskar med fler än ett spö behöver du dessutom Forststyrelsens spöfisketillstånd för Södra Finland nr 7413 (eraluvat.fi). Tillstånden kan köpas i webbutiken för jakt- och fisketillstånd (eraluvat.fi).

För fiske med fångstredskap krävs utöver fiskevårdsavgiften även Forststyrelsens tillstånd för fiske med övriga redskap för Övre Karelen/Övre Savolax nr 7001 (eraluvat.fi).  Du kan köpa tillstånden via tfn. 020 69 2424.

Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi

Cykla

På Raesärkkä naturskyddsområdet finns inga markerade egentliga cykelleder, men längs det gamla körstigen och cykelstigen (sammanlagt 4,6 km) är det trevligt att åka med terrängcykel. Den korta körstigen (ca. 2 km) för från Raesärkäts parkeringsplats till Tammenalussuvanto eldplats, varifrån leden fortsätter längs en gammal cykelstig ca 2,6 km. Leden är inte en rundslinga, så för att komma till startpunkten får man åka samma väg tillbaka.

Jaga

Raesärkätområdet ingår i Siera-Yöttäjä jaktområde (eraluvat.fi) för småvilt (tillståndsområde 7614). Tillstånden kan köpas från Forststyrelsens webbutik (eraluvat.fi)

Plocka bär och svamp

Det är tillåtet att plocka bär och svamp på Raesärkkä naturskyddsområdet. Där finns gott om framför allt lingon.

Bada

Det finns ingen allmän badstrand på området, men man kan bra doppa sig i de klara och kalla sjöarna.