Kundtjänst och vägledning

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners

Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i Hetta området. Många av dom erbjuder tjänster också i Pulju ödemarksområde.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Caféer, restauranger, butiker och kiosker

Stugor och uppgörning av eld i terrängen

 • Matlagning är behändigast i ödestugorna, i vilka det antingen finns en kamin eller en öppen spis.
 • På statens marker i Övre Lappland tillåter Forststyrelsen att man gör upp eld av ris och grenar som ligger på marken utan särskilt tillstånd. Det rekommenderas att man använder sig av ställen där det tidigare gjorts upp eld om man finner sådana.
 • Då varning för terrängbrand utfärdats är det förbjudet att göra upp öppen eld.
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Dricksvatten

 • Vattnet är drickbart på hela området, men under sommarns hetta rekommenderas det att man kokar det.

Avfallshantering

 • I Pulju ödemarksområdes stugor ansvarar var och en för sin avfallshantering. I torrtoaletterna vid Kapperopalo ödestuga och Korsatupa kan man lägga komposterbart bioavfall och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
 • Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

WC

 • Det finns torrtoaletter vid öde- och reserveringsstugorna.

Övernattning

Tältning

 • Det är tillåtet att slå läger enligt allemansrätten.
 • Man bör ha med ett tält eller motsvarande övernattningsutrustning, även om man planerar att övernatta i ödestugor.
 • Vandrare uppmanas att slå läger i närheten av eldplatserna, skärmskydden eller ödestugorna eller på ställen där det tältats förut för att förhindra slitage av naturen.

Ödestugor

På Pulju ödemarksområdet finns det två ödestugor. Ödestugor är avsedd för tillfällig rast och kortvarig inkvartering för privatpersoner som färdas till fots, på skidor eller på annat sätt förflyttar sig med egen muskelkraft. I ödestugorna får man övernatta en natt eller två.

 • Gorsastohpu / Korsatupa ödestuga är belägen i närheten av Enontekis, Enares och Kittiläs gränsers knutpunkt. Längs bäcken som strömmar ca 1 km sydväst om Korsajärvis södra del.
 • Avesuorri / Avisuora ödestuga är belägen sydost om Kalmakaltio, på gränsen mellan Enares och Enontekis kommuner, öster om Avisuorajoki 100 m från stranden.

Övernattning i omnejden

Uthyrning av utrustning

Tillgängliga tjänster

 • Det finns inga tillgängliga tjänster i Pulju ödemarksområde.
 • Fjäll-Lapplands naturum i Enontekis kyrkoby Hetta är tillgänglig med rullstol. Även den takförsedda eldplatsen på gården är tillgänglig med rullstol. Det finns en tillgänglig toalett i naturumet.

Övrig service i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.