Friluftsleder och stigar

Det finns inga markerade leder innanför Pulju ödemarksområdes gränser, men det finns några etablerade färdrutter som inte är markerade i terrängen. En del av dessa rutter syns på områdets kartor.

Ledernas startpunkter

Det går ett etablerad färdrutt från Kalmakaltio till Pahtajärvi, som ligger i Lemmenjoki nationalpark.

Etablerade vandringsrutter

Det går ett ca 10 km långt rutt från Kalmakaltio till Pahtajärvi, som ligger i Lemmenjoki nationalpark. Startpunkten är Kalmakaltio, dit man kommer med bil från byn Nunnanen. Rutten är inte markerad, men den syns bra i terrängen. Över Kalmakaltionoja har det byggts broar. Först vandrar man norrut mot Pöyrisjärvi ödemarksområde. Litet före man kommer till Pulju ödemarksområde avviker från rutten som går mot Pahtajärvi en stig åt vänster till Jorpavaara. Pahtavaaras rutt vänder österut. Leden går längs Peltotunturis södra sluttning i närheten av Katsapulijärvi och slutat vid Pahtajärvis strand, i Lemmenjoki nationalpark. Renskötarnas stuga i närheten av sjön är låst. Man kan fortsätta framåt från stugan, men någon tydlig rutt syns inte i terrängen. Rutten syns på Lemmenjokikartan 1:50 000.

  • Sevärdheter: renskiljningsplatsen i Lemmenjoki nationalpark.
  • Service: Längs rutten finns Kalmakaltios ödestuga.