Förhistoriska vildrensgropar och boplatser

På Pulju ödemark finns det några förhistoriska fornlämningar. På Enontekis sida av ödemarksområdet har det hittats gamla fångstgropar och en kåtaplats. På Kittiläs kommuns sida har det hittas gamla vildrenfångstgropar samt på varandra travade stenar, som man tror att ha hört till kåtans eldstad. I Enontekis i Pulju ödemarksområdes omedelbara närhet har det hittats otaliga fornlämningar, varav största delen är gamla fångstgropar.