Vad kan man göra på Pulju ödemarksområde?

Vandra längs markerade leder

Innanför Pulju ödemarksområde finns det inga markerade vandringsleder, men det går flera etablerade färdrutter på området. Från Kalmakaltio går det bl.a. en omarkerad men tydlig terrängrutt till Lemmenjoki nationalpark.

Paddla

Från Korsajärvi kan man paddla till övre loppet av Ivalojoki, som rinner genom Lemmenjoki nationalpark. Ifall vattnet är lågt i diket som från Korsajärvi mynnar ut i Ivalojoki, är man tvungen att bära kanoten. Man kan avsluta kanotfärden i Ivalos Matti som är belägen längs väg nr 955 mellan Kittilä och Enare.

Bekanta sig med naturumet

Ca 40 km väster om Pulju ödemarksområde ligger Enontekis kyrkoby Hetta, där man kan bekanta sig med Fjäll-Lapplands naturum.

Göra skidturer i terrängen

Man kan skida fritt på ödemarksområdet, men det finns inga maskinellt underhållna skidspår eller markerade skidleder på området. Man kan också skida längs snöskoterrutten som går från Nunnanens by till Pulju.

Fiska

På Pulju ödemarksområde kan man meta och pilka och då behöver man inte något tillstånd. Det är inte tillåtet att pilka i de strömmande vattnen och inte heller att meta med mask. Då man fiskar i älvvattnen på Enontekis kommuns sida bör man ha betalat fiskevårdsavgift (eraluvat.fi) samt inlöst tillståndet för Enontekis fisketillstånd 1551 (eraluvat.fi). Fisketillstånd säljs förutom av Fjäll-Lapplands naturum, Pallastunturi naturumYllästunturi naturum KellokasForststyrelsens webbutik (verkkokauppa.eraluvat.fi) och även av lokala företagare. Den nya fiskevårdsavgiften (eraluvat.fi) berättigar till fiske i områdets sjöar. I de vatten på ödemarksområdet som ligger på Kittiläs kommuns sida behöver man förutom den nya fiskevårdsavgiften (eraluvat.fi) även lösa Västra Lapplands spöfisketillstånd 2410 (eraluvat.fi).

Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitus.fi

Jaga

På Enontekis sida av Pulju ödemarksområde kan man jaga på jaktområdet 1616 Nunnanen (eraluvat.fi). Man kan jaga bl.a. dalripa, hare och sjöfåglar. Jakttillstånd säljs av Fjäll-Lapplands naturum i Enontekis.

Området som ligger på Kittiläs sida hör till jaktområde 2611 Pokka-Pulju (eraluvat.fi). Tillstånd får man genom att beställa dem från Forststyrelsens webbutik (verkkokauppa.eraluvat.fi) eller genom att köpa dem från företag som säljer tillstånd. Arter som kan jagas är bl.a. dalripa, tjäder, orre och de flesta sjöfåglar.

Plocka bär och svamp

Det är tillåtet att plocka bär och svamp på området. Vägen som går genom ödemarksområdet underlättar utflykter i bärskogen. På myrarna som breder ut sig längs vägen kan man under goda hjortronår finna rikligt med bär. Det växer även blåbär och lingon på området och i ödemarkens skogar får även svampplockare sina korgar fulla. Även om svamparna är en delikatess för renarna, ruttnar en stor del av dem bort i skogarna årligen.

Köra snöskoter

Genom Pulju ödemarksområde går det ett snöskoterrutt från Nunnanen till Pulju. Rutten fortsätter från Pulju till Levi och Kittilä som en officiell snöskoterled och från Nunnanen till Hetta i Enontekis som en snöskoterrutt. För att köra längs snöskoterrutten bör man skaffa Forststyrelsens snöskoterruttillstånd. Tillståndet kan i Enontekis skaffas från Fjäll-Lapplands naturum eller också beställas från Forststyrelsens webbsidor (eraluvat.fi, på finska).