Man kan börja vandringen på Tapion taival -leden antingen söderifrån från Lakokangas parkeringsplats eller norrifrån från Hoikanties parkeringsplats. Kom dock ihåg att det i Koivusuo naturreservat är tillåtet att vandra endast på de markerade lederna, och att det är förbjudet att vistas eller färdas inom gränszonen utan särskilt tillstånd. Den rätt så lättframkomliga Tapion taival -leden går att använda under den snöfria tiden av året.

Vandrare som går längs en skogsstig.

Ledernas startpunkter

  • Lakokangas parkeringsplats
  • Polvikoski parkeringsplats
    • Man kan komma till mitten av leden också från Polvikoski, i vars närhet hyrestuga Polvikoski finns.
    • Från Polvikoskis parkeringsplats finns en väg (100 m) längsmed vilken man kan ta sig med rullstol till Polvikoskis eldplats, där det också finns en tillgänglig torrtoalett. Övriga delar av Tapion taival -leden är inte tillgänglig.
  • Hoikanties parkeringsplats

Ledens etapper

Tapion taival är inte en rundslinga, men leden kan indelas i etapper enligt rastställenas läge:

  • Lakokangas parkeringsplats - Polvikangas eldplats,13,0 km
  • Polvikangas eldplats - Hoikanties parkeringsplats, 7,0 km

Ledbeskrivning

Ledmarkering

Ledmarkeringen är en orange cirkel.

Förbindelse med andra leder

Vandringsleder

Kanotleder

  • Älven Koitajoki är en känd kanotled, som också lämpar sig för nybörjare. Bekanta dig med noggrannare beskrivningar över Koitajoki.