Dricksvatten

 • Det finns inte dricksvatten på området.
 • Det kan löna sig att koka ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, några minuter, eftersom vattnets kvalitet är beroende av område och luftens temperatur.
 • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Två vandrare vid en eldplats vid en åstrand.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området, d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. I terrängen är det dock i allmänhet möjligt att kompostera bioavfallet och bränna brännbart avfall. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Vedhantering

 • Vid eldplatserna, ödestugorna och skärmskydden finns ved och en yxa för vedhuggning.

Ansvarig för underhållet

 • Södra Finlands naturtjänster vid Forststyrelsen ansvarar för avfalls- och vedhanteringen vid Tapion taival -leden. Mera information fås från Kolis naturum Ukko.

Toaletter

 • Vid alla skärmskydd, ödestugor och eldplatser finns det torrtoaletter. Vid Polvikoski eldplats finns en tillgänglig torrtoalett.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

 • Inom Koivusuo naturreservat är det förbjudet att tälta. På andra delar av Koitajokiområdet övriga ställen än Koivusuo naturreservat får man kortvarigt tälta med stöd av allemansrätten, men Forststyrelsen rekommenderar att man tältar i närheten av eldplatser. Vid Tapion taival -leden finns förutom Lakokangas skärmskydd och en eldplats vid Sammalpuro. 
 • Längs andra leder som står i förbindelse med Tapion taival -leden på Koitajokiområdet finns också skärmskydd och ödestugor.

Ödestugor

 • Hanhikoski på Koitajokis västra strand, ca 2 km norrut från Lakonkangas.
 • Niemipuro på Koitajokis västra strand, där Niemipuro och Koitajoki flyter samman.

Hyresstuga

 • I närheten av Polvikoski finns Polvikoskistuga av bräder, som rymmer 10 personer. Stugan är utrustad med bl.a. vedeldning, ackumulerande spis, kakelugnar och kamin samt gasspis och -ljus samt brunn. På stranden av Koitajoki finns en bastu.

Övrig service i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.