Utställningen Rovdjuren i rörelse indelas i flera olika avdelningar där man med hjälp av bilder, ljud, ljus och föremål som man kan känna på presenterar de stora rovdjuren i Finlands och Kajanalands natur. Kungsörnen räknas i många sammanhang till de stora rovdjuren och därför spelar även den en egen roll i utställningen. Skogsrenen utgör en specialitet i djurbeståndet i Kuhmo och är för sin del orsaken till att det finns stora rovdjur i området. Skogsrenen spelar därför en väsentlig roll i hela utställningens innehåll.

1. Rovdjuren i rörelse - avdelningen inleder utställningen. Den berättar vad som krävs för att ett rovdjur ska räknas till ett stort rovdjur samt vilken ställning och betydelse de har i förhållande till naturen och människan.

2. Vänskapens naturskyddsområde
Vänskapens naturskyddsområde grundades år 1990 för att skydda naturen i gränsregionen. Våra gemensamma stora rovdjur överstiger den gemensamma gränsen - utan pass och visum. Naturen känner inte till några gränser - eller gör den?

3. Stora rovdjur i Finland
I utställningsutrymmet kan man bekanta sig med björn, varg, lo och järv. I de artspecifika delarna av utställningen sätter man sig in i varje djurs grundläggande anatomi, storlek och utseende, ljud och spår samt levnadssätt och -miljö, rörelse och förökning.

  • grunduppgifter om djuren
  • stora, fantastiska fotografier där bl.a. djuren framställs i naturlig storlek
  • skelettbilder, vitriner med skallar och lämningar
  • djurens läten genom hörlurar
  • tredimensiolla utgjutningar av djurens tassavtryck
  • rörliga bilder
  • egna avdelningar för kungsörn och skogsren

En bild av en utställning som visar banderoller. De innehåller bilder av en järv, en björn, ett lodjur och en varg. I förgrunden, fyra glasdäckade bord med en ram av trä.

4. Skjulet
Spanarhyddor användes både till jakt och observation av stora rovdjur. I tiderna kan spanarhyddorna ha varit små plattformar uppe i ett träd där man spanat och siktat på djuren. För utställningen Rovdjuren i rörelse har man dock byggt en stor spanarhydda med hållbar konstruktion. Hur jagade man stora rovdjur förr i tiden? Och genom vilket slag av lins ser man nuförtiden på djuren? Genom hörlurar kan man lyssna på jakthistorier berättade av Väinö, Reino och Pentti.

Stort jakttorn. Det finns banners runt med bilder på djuren.

5. Natur utan gränser
Vildmarkens viskningar och årstidernas cykler i Kajanaland åskådliggörs på en stor vit duk med hjälp av videoprojicering. Texten Natur utan gränser beskriver hur allt började och till vilken punkt man kommit idag. 

6. Björnidet 
Björnen går i ide om vintrarna, men var och en kan krypa ihop i Naturumets björnide och fantisera om hur det skulle vara att ligga i ett riktigt björnide. Hur har björnen blivit till? Varför har björnen kort svans? Är räven så listig som man brukar säga? Känner alla verkligen till sagorna?

Björnnäste under jakttornet. Det är en plyschbjörn som kikar på dörren.

7. Den sällsamma skogen 
Med stora rovdjur, och i synnerhet björnen, förknippas rikligt med mytologi och vidskepelse. I den sällsamma skogen berättas bl.a. legender om björnens uppkomst och historier om den respekt människan haft för björnen.

8. Motorsågsskulpturer
I Petolas aulautrymmen står rovdjursfigurer gjorda av Hannu Kyllönen som är mångfaldig finsk mästare i motorsågsskulptur. Djuren är i naturlig storlek.

Ett lodjur av trä Snidade med motorsåg.

9. Växlande utställningar
De växlande utställningarna har en central plats i naturumets allaktivitetsutrymme där även Forststyrelsens kundservice, en butik och ett café ligger. De växlande utställningarna berör intressanta och aktuella teman som har anknytning till stora rovdjur.