Besök Kuhmos naturum Petola

Byggnad. Det finns en sjo i bakgrunden och trader.

 

Öppettider år 2024

Petola är öppet för grupper efter förbeställning. Vänligen kontakta vår kundtjänst.

Sommaren 2024 är Petola öppet för alla från 1 till 26 juli från 10.00 till 16.00.

Vår kundtjänst kan nås per telefon på +35840 825 6060 och via e-post på petola@metsa.fi måndag till fredag ​​mellan kl. 12.00 och 15.00.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Kontaktuppgifter

Adress: Lentiirantie 342, 88900 Kuhmo 
Telefon: 0206 39 6380 Samtalspriserna är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).
E-post: petola(at)metsa.fi

Kommunikationer och kartor

Med bil

  • Naturumet ligger längs väg nr 912 från Kuhmo till Suomussalmi, cirka 3 km från centrum.

Karta över Kuhmos naturum Petolas kommunikationer.

Med allmänna kommunikationer

Till fots eller med cykel

  • Från Kuhmo centrum går en gång- och cykeltrafikled till naturumet.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer