Instruktioner och regler för Jouhteninen

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Instruktioner för att vistas och färdas i Jouhteninen

På Jouhteninen naturskyddsområde är det

tillåtet

 • att röra sig till fots och på skidor
 • att slå läger för 1 - 3 dygn med stöd av allemansrätten
 • att plocka bär och svamp
 • att meta och pilka. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi.

begränsat

 • Då man gör upp eld bör man i främsta hand använda underhållna eldplatser. Man bör alltid förfara på detta sätt, då man är på under en halv kilometers avstånd från en underhållen eldplats. I annat fall kan man göra upp eld genom att använda torra grenar och ris som ligger på marken samt små trädrötter.
 • att fiska
  • För handredskapsfiske ska personer mellan 18 och 69 år betala en fiskevårdsavgift  (eräluvat.fi). Om du fiskar med fler än ett spö i Höytiäinen behöver du utöver fiskevårdsavgiften också tillstånd för handredskapsfiske i Höytiäinen.
  • För fiske med andra fångstredskap krävs utöver fiskevårdsavgiften också enhetligt tillstånd för Höytiäinen.
  • Information om fisketillstånden i Höytiäinen finns på Höytiäinens fiskeområdes webbplats (hoytiainen.fi, på finska).
  • Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitus.fi!
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

förbjudet

 • att göra upp eld då varning för terrängbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi)
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden  
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon  
 • att fånga eller samla ryggradslösa djur  
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.

Från åsen öppnar sig ett sjölandskap. Molnen och holmarna speglar sig i det lugna vattnet.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet

 • Det lönar sig att ha stadiga skor när man vandrar på Jouhteninen, för leden går genom brant kuperad terräng.
 • Eftersom man kan nå Jouhteninen bara sjövägen är det bra att ha med sig en tillförlitlig karta över området. Man bör också vara beredd på att väderleksförhållandena kan växla snabbt till sjöss.
 • Det är bäst att ta med sig dricksvatten och toalettpapper.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Friluftslivets ABC:

Högsäsong

 • Jouhteninen är populärast i juli.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer