Vad kan man göra i Jouhteninen?

Vandra längs markerade leder

I åsterrängen på holmen går två korta, delvis sammanfallande rundslingor. Lederna är ställvis ganska krävande p.g.a. de stora höjdskillnaderna.

Träd som föll i tromben ligger huller om buller i sluttningen. Bakom sluttningen öppnar sig ett somrigt sjölandskap. I horisonten skymtar några holmar. På himlen har bildats stackmoln.

Paddla och ro

Höytiäinen är en stor sjö och Jouhteninen ligger i dess mittparti, nära sjöns östra strand. Det är ca 5 km från Kontiolahti till holmen och färden går över en stor fjärd. Det finns en båtkarta över området.

Segla och åka motorbåt

Höytiäinen, som Jouhteninen ligger i, är en stor sjö, vars landstigningsplatser och inofficiella båtleder framgår av Höytiäinens fiske- och båtkarta.

Åka skidor i preparerade spår

Då isförhållandena är lämpliga preparerar Kontiolahti kommun (kontiolahti.fi, på finska) ett skidspår från kyrkbyn via Jere till Jouhteninen, 10 km.

Fiska

Mete och pilkfiske är tillåtet. Vid Höytiäinen, som omger holmen Jouhteninen, får man idka handredskapsfiske med erlagd fiskevårdsavgift (eraluvat.fi).  Man kan erlägga fiskevårdsavgiften (eraluvat.fi) från Forststyrelsens webbutik (eräluvat.fi). Om du fiskar med fler än ett spö i Höytiäinen behöver du utöver fiskevårdsavgiften också tillstånd för handredskapsfiske i Höytiäinen. För fiske med andra fångstredskap krävs utöver fiskevårdsavgiften också enhetligt tillstånd för Höytiäinen. Information om fisketillstånden i Höytiäinen finns på Höytiäinens fiskeområdes webbplats (hoytiainen.fi, på finska). Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitukset.fi!

Plocka bär och svamp

Det är tillåtet att plocka bär och svampar på holmen. Här finns utmärkta lingon- och blåbärsmarker.

Bada

Det finns ingen allmän badstrand på området. Man kan bada bäst vid eldplatsen på östra stranden av holmen, där det också finns en brygga.