Kundtjänst och vägledning

En person sitter i båten iklädd flytväst och skärmmössa.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser

 • Holmens två eldplatser ligger på östra och södra stranden.

Det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatserna då varning för terrängbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi). Mera information om att göra upp eld på eldplatserna ingår i instruktionerna i Friluftslivets ABC.

Dricksvatten

 • Det finns inga vattenposter i terrängen, så man måste ha med sig dricksvatten.
 • Det kan löna sig att koka ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, några minuter, eftersom vattnets kvalitet är beroende av område och luftens temperatur.
 • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området, d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. I terrängen är det dock i allmänhet möjligt att kompostera bioavfallet och bränna brännbart avfall. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Det finns torrtoaletter vid båda eldplatserna.

Övernattning

 • Man kan övernatta 1 - 3 dygn på Jouhteninen med stöd av allemansrätten. Forststyrelsen rekommenderar att du slår läger i närheten av eldplatserna.
 • Man får inte vara förtöjd med båt över natten vid bryggan vid eldplatsen på östra stranden.

Övernattning i omnejden

 • De gamla fiskebasturna på Höytiäinen är öppna för alla och de erbjuder ett anspråkslöst skydd. De fungerar enligt ödestugsprincipen. I fiskebasturna är trots namnet inga bastur som kan värmas upp. Fiskevattnets delägare ansvarar för fiskebasturna. Den närmaste fiskebastun på Jouhteninen finns på Heikinluoto, dit det är ca en halv kilometer från bryggan på östra stranden. I omnejden finns det fiskebastur också på holmarna Sikosaari och Jere.
 • Information om logi- och hamntjänster i omnejden fås på Kontiolahtis webbsidor (kontiolahti.fi, på finska).

Tillgängliga tjänster

 • Det finns inga tillgängliga tjänster på området.

Service för båtfolk

 • På Jouhteninens östra strand finns det en brygga (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 62° 47.06' lon: 29° 46.03' ETRS-TM35FIN: N: 6964592 E: 641165), som är avsedd för förtöjning enbart dagtid. Koordinaterna har angivits enligt WGS-84-koordinatsystemet och plankoordinatsystemet ETRS-TM35FIN.

Övrig service i omnejden

 • Närmaste butiker, banker, bensinstationer och övrig service finns i Kontiolahti (kontiolahti.fi, på finska). Från bryggan på Jouhteninens östra strand är det sjövägen ca 5 km till Kontiolahti hamn.