Tjänster som erbuds av samarbetspartners i Rokua nationalpark

Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i Rokua nationalpark. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi), då de verkar inom nationalparken.

Guidade turer och programtjänster
Matservice
Inkvartering och uthyrning av lokaler
Övriga tjänster

Guidade turer och programtjänster

Matservice

Inkvartering och uthyrning av lokaler

Övriga tjänster

Till företagare

Företagarna måste ha ett samarbetsavtal med Forststyrelsen för att kunna använda nationalparkens tjänster. Användningen av servicekonstruktioner i företagsverksamhet är avgiftsbelagd.