Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Instruktioner för den som färdas längs Poronpolku -leden

Leden går att vandra under barmarkstid.

 • På Friluftskartan över Tavastlands sjöplatå (Hämeen järviylängön ulkoilukartta, 1:50 000, Karttakeskus 2000) är leden markerad så att den går söder och väst om sjön Iso-Malva. Leden har dock markerats om och går nuförtiden norrut på östra sidan av Iso-Malva. Ledmarkeringen kommer att korrigeras i följande upplaga av kartan.
 • I Friluftskartan över Tavastlands sjöplatå (Hämeen järviylängön ulkoilukartta, 1:50 000, Karttakeskus 2000) och i Poronpolkus evenemangskalender går leden över sjön Pikku-Punelia vid Marskalken av Finland Mannerheims jaktstuga. Dragfärjan och roddbåtar är dock i bruk endast under vandringsevenemanget, den sista söndagen i september. Av denna orsak kan inte alla evenemangets leder användas under andra tidpunkter.
  Leden går att vandra under den snöfria tiden av åretbarmarkstid.
 • Allemansrätten är i kraft på området.
 • Det är tillåtet att göra upp eld endast vid eldplatserna. Var försiktig när du använder eldplatserna. Det är förbjudet att göra upp eld då varning för terrängbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi). Läs tipsen om att göra eld på anvisade eldplatser.
 • Komio naturskyddsområdes regler.
 • Skidspåren Samoladut på området saknar elljus och de är avsedda endast för klassisk stil.
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).


Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Säkerhet

 • Poronpolku är markerad i terrängen med skyltar, men trots det är det bra att ha en karta med sig.
 • Klippor, blockmarker och trädrötter kan vara hala. Även lösa stenar längs leden kan vara förrädiska.
 • Branter gör vissa partiet av leden krävande, varför vandringshastigheten på leden är lägre än i normalt.
 • Läs mera om friluftsfärdigheter och säkerhetsaspekter.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.

Utrustning

Högsäsong

Poronpolku-evenemanget (poronpolku.fi, på finska) anordnas varje år den sista söndagen i september. Ett par tusen friluftsentusiaster söker sig då till den höstliga naturen på området.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer